Koroška gospodarska zbornica

Novice


Arhiv: AJPES PREDSTAVLJA NOVOSTI PRI POROČANJU V TURIZMU

AJPES PREDSTAVLJA NOVOSTI PRI POROČANJU V TURIZMU - Predstavitev registrskih sprememb in poročanj glede novih obveznosti oz. glede storitev Registra dejanskih lastnikov (eRDL) in E-turizma z Registrom nastanitvenih obratov (RNO)

 AJPES na podlagi določb Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) skupaj z Uradom RS za preprečevanje pranja denarja vzpostavlja Register dejanskih lastnikov.
Spletna aplikacija za vpis podatkov o dejanskih lastnikih poslovnih subjektov v RDL (eRDL) bo uporabnikom na voljo od 19. 11. 2017 dalje. Podatki iz registra bodo dostopni prek spletnega portala AJPES od 19. 1. 2018 dalje.
AJPES bo s 1. 12. 2017 vzpostavil Register nastanitvenih obratov (RNO) in spletno aplikacijo oziroma spletni servis za poročanje podatkov o gostih in prenočitvah (eTurizem). 
Izvajalci nastanitvene dejavnosti bodo morali obstoječe nastanitvene obrate, v katerih gostom nudijo nastanitev, vpisati v RNO v zakonsko določenem trimesečnem roku za vpis (prehodnem obdobju), torej od 1. 12. 2017 do 28. 2. 2018. 
Poslovni subjekti, navedeni v 44. členu ZPPDFT-1, bodo morali svoje dejanske lastnike vpisati v RDL do 19. 1. 2018.

Svoje dejanske lastnike so v register dolžni vpisati vsi subjekti, ki jih določa 35., 36. in 37. člen ZPPDFT-1, in sicer:

  • gospodarski subjekti (gospodarske družbe, zadruge),
  • subjekti, ki nimajo poslovnih deležev (ustanove, društva, zavodi, politične stranke, sindikati, verske skupnosti, …),
  • tuji skladi, tuje ustanove in podobni pravni subjekti tujega prava, kadar iz njihovega poslovanja  nastanejo davčne obveznosti v Republiki Sloveniji.

Za vas smo pripravili kratko predstavitev glede novosti in sicer v

ponedeljek, 6.11.2017 ob 13.00 uri
v prostorih GZS Območne zbornice Koroška, Koroška cesta 47, Dravograd.

 AJPES bo s 1. 12. 2017 vzpostavil nov sistem eTurizem za poročanje podatkov o gostih in prenočitvah (iz knjige gostov) za namen vodenja evidence gostov, za namen spremljanja obračuna in plačila turistične takse ter za statistične namene.
Po novem se bodo podatki poročali samo prek spletnega portala AJPES in ne več ločeno Policiji, Statističnemu uradu Republike Slovenije (SURS) in občinam.

Izvajalci nastanitvene dejavnosti:

  • dnevno poročajo podatke o gostih in prenočitvah - najpozneje v 12 urah po prihodu gosta,
  • mesečno poročajo statistične podatke - za pretekli mesec.

Vsebina podatkov, ki se bo poročala prek spletnega portala AJPES, je opredeljena v Zakonu o prijavi prebivališča (ZPPreb-1), način in vsebina posredovanja podatkov pa v Pravilniku o prijavi in odjavi gostov. 

Zavezanci za poročanje

Zavezanci za poročanje so izvajalci nastanitvene dejavnosti (gostitelji oziroma od njih pooblaščene osebe), katerih nastanitveni obrati so vpisani v Register nastanitvenih obratov.
Zavezanci poročajo dnevne in mesečne podatke prek spletne aplikacije eTurizem oziroma spletnega servisa za vsak posamezni nastanitveni obrat, ki ga upravljajo.

 Prijave

Udeležba na predstavitvi je brezplačna, obvezne so predhodne prijave na e-naslov oz.koroska@gzs.si najkasneje do četrtka, 2. novembra 2017 do 12.00 ure. 

Vljudno vabljeni, da se dogodka udeležite.


Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.