Koroška gospodarska zbornica

Novice


Arhiv: Kadrovski trening: »Večji uspeh in učinkovitost v večih dimenzijah sodelovanja” , Dravograd, 22.11.2017

Izobraževanje,  skreirano le za kadrovske delavce
»VEČJI USPEH IN UČINKOVITOST V VEČIH DIMENZIJAH SODELOVANJA«
(UČINKOVITA PREDSTAVITEV KADROVIKU POMEMBNIH ZADEV) 

V delovnem vsakdanu delujemo/komuniciramo na za nas običajen način, na katerega so navajeni tudi sogovorniki. Tako se večkrat ne zavedamo, da bi z drugačno »nastavitvijo« spretnostmi/tehnikami lahko bili še uspešnejši in ne izkoristimo vseh potencialov. Za situacije »ki se ponavljajo«,  so večkrat mogoče nove spretnosti, drugačne/boljše rešitve – in ta pozitiven trening  jih omogoča.  

 • Odprli  bomo nove poglede na argumentiranje in strukturiranje predstavitev v komunikacijskih/voditeljskih situacijah. Treninško delo in spoznavanje novih rešitev pa je zelo zanimivo in kreativno delo. 

Spretnosti argumentiranja in strukturirane predstavitve lahko prinesejo presenetljiva izboljšanja, saj so vpeta v večino dimenzij vodenja/sodelovanja v podjetju. Večkrat moramo zagovarjati/predstavljati svoje delo, kadrovske dejavnosti (delovne naloge, mnenja, projekte…), marsikateri sogovornik pa ne pozna dobro dela in pomembnosti nalog kadrovskih služb. 

 • Ob novih spretnostih, odličnih argumentih smo z manj truda lahko prepričljivejši, uspešnejši (drugače razvijamo ekipo) in raste nam samozavest ter zadovoljstvo. Večkrat smo lahko uspešnejši, če stvari v predstavljanju oz. argumentiranju »obrnemo«. 
 • Nova »nastavitev« predstavitev in razvoj novih rešitev je zanimiv in široko uporaben procesZ odličnimi argumenti in jasno strukturo predstavitev spretneje in še pomembnejše lahkotneje dosežemo želeno. Veščine lahko izkoristimo sebi v prid, kot v prid doseganja ciljev podjetja ter motiviranih sodelavcev. 

Glavne komunikacijsko/voditeljske vsebine, katerih veščine bomo nadgrajevali v praktičnem delu so: predstavljanje kadroviku pomembnega (dela, delovnih nalog/projektov…), vodenju in predstavitve na sestankih, delegiranje, dajanje povratnih informacij, predstavljanje ciljev in sprememb, aktiviranje/motiviranje in priprave različnih sporočil. 

Namen treninga: Želimo omogočiti še večjo uspešnost v komunikacijah in voditeljskih situacijah, nadgraditi znanja, razviti spretnost in veščine, osvojiti nove tehnike/nastavitve. Torej še učinkoviteje doseči želeno, predstavljati/predajati naloge, izboljšati odnos do dela/nalog (sodelavcev), voditi sestanke, motivirati, delegirati ter večati prevzemanje odgovornosti. Cilj je tudi razviti oz. izkoristiti potenciale ekipe ter posameznikov, kar pa lahko ima širši pozitiven vpliv za podjetje. 

Izkušnje kažejo, da kadroviki,  ki delujejo več let, cenijo učinkovite nove rešitve za ponavljajoča (tudi »rutinska«) stanja.  Vtis in ugled si pridobivamo tudi z nastopi in izplača se posvetiti tej pomembni dimenziji. Za vsa najpomembnejša področja/dejanja v komunikacijah bomo udeležence opremili s konkretnimi rešitvami, boljšimi argumenti. Veselimo se srečanja in kakovostnega dela, vedno je lepo doživeti zadovoljstvo udeležencev ob osvojitvi novih spretnosti/rešitev. 

Pomembno: Trening bo izveden v dveh ločenih delih, ki se nadgrajujeta. 

Trening št.1.: 22.11.2017.
Trening št.2.: 22.1 2018.
 

 • Prijave in kotizacija se sprejemajo za vsak trening posebej. 
VSEBINA:

Trening št. 1.

 • Spretnosti predstavitvenih veščin in potrebno za uspeh v komunikacijah
 • Odlična priprava na pogovore, razvoj argumentov in »nova nastavitev« vodje govornika 
 • Kako deluje, kaj razmišlja/pripravlja in kaj počne odličen govornik
 • Učinkovito zagovarjanje/predstavljanje kadroviku pomembnih zadev: razvoj argumentov-boljših rešitev in razvoj predstavitvenega jezika
 • Strukturirana predstavitev (Lastnosti, prednosti koristi) kot kakovosten temelj: široka uporabnost
 • Predstavljanje delovnih nalog (kot pomembnih, zanimivih, koristnih…)
 • Proces razvoja in spretnosti usmerjanja pozornosti - kaj sogovornike res zanima
 • Odlični argumenti kadrovika kot način za gradnjo odnosov in dosego želenih ciljev
 • Vodenje sestankov in predstavitev: diamantna struktura ter odlična priprava na sestanek
 • Dajanje povratnih informacij: pravila, tehnike in spretnosti 

Trening št. 2.

 • Motiviranje in aktiviranje sogovornikov: nadgradnja veščin in razvoj spretnosti (razvoj argumentov-novih rešitev)
 • Delegiranje: nadgradnja in razvoj veščin ter priprava argumentov
 • Razvoj kadrov: 4 K metoda za  večanje prevzemanja odgovornosti 
 • Razvoj lastnega/individualnega voditeljskega stila (situacijsko vodenje)
 • Prepoznavanje področja: Stare navade in kreativno uvajanje novih navad/sprememb
 • Postavljanje/predstavljanje ciljev, ki motivirajo in uvajanje višjih zahtev (po kakovosti)
 • Višanje avtoritete v pozitivnem (ki jo rabimo za uspešno doseganje ciljev): kako in kdaj jo lahko razvijamo, zakaj jo nekdo dobi takoj in kaj se lahko naučimo od drugih…
 • Gradnja odnosov kot temelj za dosego ciljev. Tehnike vodenja pogovorov s postavljanjem usmerjenih vprašanj 
KORISTI TRENINGA:  
 • Večja uspešnost in zadovoljstvo v stikih s sodelavci in večja samozavest ob boljših spretnostih, argumentih
 • Nova nastavitev, odlična priprava na pogovore/zagovarjanja/predstavitve
 • Boljše razumevanje strukture predstavitev ter razumevanja »prednosti/koristi« za sogovornike
 • Jasneje strukturirani argumenti  in boljše prepoznavanja koristnih argumentov
 • Nadgradnja komunikacijskih/voditeljskih veščin, lažje reševanje in izboljševanje situacij
 • Boljše razumevanje in jasnost prioritet (kaj je res pomembno, kaj želimo doseči…)
 • Spretnejše pridobivanje pozornosti v pogovorih in boljše usmerjanje sporočil
 • Večja samozavest in boljše počutje ob napredku na področjih, kjer morda prej nismo blesteli
 • Povečanje zavedanja, da se vsaka situacija v komunikaciji in vodenju da izboljšati 
TRENING:

je zanimivo, predvsem pa praktično naravnano izobraževanje, ki je zasnovano na aktivnem sodelovanju udeležencev. Sestoji se iz interaktivnih prezentacij, praktičnih nalog, treninga ter razvoja veščin. Pripravili bomo pripomočke/izdelke, ki bodo udeležencem pri vsakdanjem delu v konkretno korist. Praktično uporabno znanje bo predstavljeno na sproščen in zanimiv način.
 

TRAJANJE:


Dvodnevni trening, izvedba v dveh ločenih dnevih.
(Trajanje posameznega treninga polnih 6 ur).
 

COACHING (kot dodatna možnost v primeru interesa udeležencev): 

Po izkušnjah je individualni coaching optimalen kot nadgradnja tega treninga. Za udeležence je po izkušnjah najbolj koristen, konkreten in povsem usmerjen. Ta omogoča popolno posvetitev posameznikom - njim pomembnega (področij, vseh vprašanj, dokončanje »izdelkov« povsem praktično usmerjenih domačih nalog ali drugih izdelkov, ki jih bomo pripravili na treningu). Trajanje coachinga od 60 do 120 minut – glede na želje udeleženca. 

TRENING JE PRIMEREN: 

Za managerje, vodje kadrovskih služb, kadrovike, zaposlene v kadrovskih službah… vse, ki jih zanima ter motivira napredek in izboljševanje stanj.  

TRENING BO VODIL:

Trening  bo vodil g. Samo Zupanc, direktor-trener iz organizacije Intelekt Maksimus. Gospod Samo Zupanc po izobrazbi Specialist managementa, je priznan strokovnjak širokega znanja in odličnega občutka za delo z ljudmi. Vedno motivira in v pozitivnem prenaša nove poglede/znanja. Na področju izobraževanja deluje že trinajst let in je treniran ter certificiran po zahtevnih mednarodnih »Train the trainer« metodah. Treninge vodenja izvaja v širšem slovenskem okolju ter sodeluje tudi z mednarodnimi podjetji. V tem času je uspešno vodil in zaključil več kot 480 treningov. 

Z bogatimi izkušnjami s področja vodenja iz vsakodnevne prakse in z konkretnimi rešitvami vsakodnevnih problematik, vam bo g. Zupanc na treningu odgovoril na vsa vaša vprašanja. Za več o načinu dela na delavnicah vabljeni na: www.intelektm.com. 

KRAJ IN ČAS:


Sreda, 22. november 2017 od 8.30 do 14.30 ure 
v prostorih GZS Območne zbornice Koroška, Koroška 47 v Dravogradu. 

KOTIZACIJA (za Trening št.1):
 • člani GZS Območne zbornice Koroška: 90,00 € + DDV na udeleženca, plačilo  109,80 €.
 • nečlani:  130,00 € + DDV na udeleženca,  plačilo 158,60 €. 

Kotizacijo vplačajte pred pričetkom seminarja na poslovni račun Gospodarske zbornice Slovenije  številka SI56 0292 4001 7841 495, sklic 00 3010 + matična številka podjetja. 

PRIJAVE:
Prijave sprejemamo do 20.11.2017 do 12.00 ure na e-naslov oz.koroska@gzs.si, do istega dne tudi odjave, sicer se kotizacija zaračuna v celoti oziroma je ne vračamo.
Pripete datoteke

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.