Koroška gospodarska zbornica

Novice


Arhiv: Davčni obračun in letno poročilo za leto 2017

V sodelovanju z GZS - Zbornico računovodskih servisov organiziramo seminar 

Davčni obračun in letno poročilo za leto 2017
v torek, 9. januarja 2018 od 10.00 do 14.30 ure 

v predavalnici GZS Območne zbornice Koroška, Koroška cesta 47 v Dravogradu. 

NAMEN SEMINARJA:

Seminar je namenjen računovodskim servisom in računovodjem, ki pripravljajo letna poročila in davčne obračune za pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost.

Na seminarju bomo osvežili izhodišča za pripravo letnega poročila majhnih gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov, osrednji del seminarja pa je namenjen podrobnejšemu pregledu pravil za pripravo davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb.

Izpostavili bomo tudi najpomembnejše razlike med davčnim obračunom za pravne osebe in davčnim obračunom za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost. 

Posebej bomo obravnavali novosti, ki veljajo pri pripravi davčnih obračunov za leto 2017, opozorili na nekatere spremembe, ki se bodo začele uporabljati v letu 2018 ter vsebinsko pregledali obrazce za davčni obračun pravnih oseb. 

V obrazcu za davčni obračun fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost, bomo izpostavili razlike z obrazcem za DDPO. 

Udeleženci seminarja bodo lahko aktivno sodelovali na seminarju s svojimi vprašanji, na primerih iz prakse pa bodo predstavljeni tudi problemi in dileme, ki se pogosto pojavljajo pri opredeljevanju posameznih vrst odhodkov in njihovi davčni obravnavi. Udeležence bomo opozorili tudi na mnenja FURS oziroma najnovejšo sodno prakso. 

VSEBINA SEMINARJA:

1.       Letno poročilo za gospodarske družbe in samostojne podjetnike za leto 2017

1.1.   Sestavni deli letnega poročila v skladu z določili ZGD-1

1.2.   Pravila sestavljanja računovodskih izkazov po ZGD-1 in SRS 2016

1.3.   Priloge k izkazom

1.4.   Javna objava letnih poročil

 

2.       Obračun davka od dohodkov pravnih oseb 2017

2.1.   Pregled obrazca po posameznih postavkah

2.2.   Opredelitev davčne osnove

2.3.   Poslovanje med povezanimi osebami (transferne cene in obresti)

2.4.   Rezervacije, odpis terjatev in druga prevrednotenja

2.5.   Prihodki in izvzem prihodkov iz obdavčitve

2.6.   Odhodki: priznani, delno priznani in nepriznani

2.7.   Davčne olajšave za leto 2017, pokrivanje davčne izgube, prenos davčnih olajšav

2.8.   Odbitek tujega davka

2.9.   Kratek pregled novosti, ki bodo veljale od 1. 1. 2018

 

3.       Obračun akontacije dohodnine od dohodkov iz dejavnosti - davčni obračun za s.p. in druge zasebnike ter obračun dohodnine za »normirance«

3.1.   Posebnosti pri določanju davčne osnove za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost v primerjavi z davčnim obračunom za pravne osebe

3.2.   Problematika normirancev in pojasnila FURS

3.3.   Posebnosti pri obrazcu za davčni obračun normirancev

 

STROKOVNA IZVAJALKA:

mag. Barbara Guzina, Guzina Kavšek svetovanje d.o.o., je samostojna davčna svetovalka. Izkušnje je pridobila tudi kot direktorica oddelka za davčno svetovanje in davčna svetovalka pri mednarodni revizijski in svetovalni družbi Deloitte in v tujini. Na Nizozemskem je sodelovala pri pripravi dokumentacije s področja transfernih cen za največja podjetja v EU, na Portugalskem pa se je ukvarjala z davčnim planiranjem za mednarodna podjetja, ki želijo optimizirati svoje poslovanje v Evropi in drugod po svetu. Je predavateljica in avtorica številnih člankov in priročnikov s področja davkov. V letu 2013 je bila s strani Vlade Republike Slovenije imenovana za enega izmed štirih slovenskih arbitrov za transferne cene v Evropski Uniji, ki že vrsto let predava in svetuje na davčnem in računovodskem področju. 

URNIK SEMINARJA: 

Urnik: 10.00 – 14.30 (5 šolskih ur), en 30-minutni in en 15-minutni odmor 

10.00 – 11.30 predavanje
11.30 – 12.00 odmor
12.00 – 13.30 predavanje
13.30 – 13.45 odmor
13.45 – 14.30 predavanje 

KOTIZACIJA: 
  • člani GZS: 95,00 € + 22 % DDV (zgodnja prijava in plačilo 76,00 € + DDV)
  • nečlani: 150,00 € + 22 % DDV (zgodnja prijava in plačilo 120,00 € + DDV)

Do vključno 26. 12. 2017 se prizna 20 % popust za zgodnjo prijavo. 

Cena zajema udeležbo na seminarju, gradivo in postrežbo z napitki med odmorom.

Kotizacijo  nakažite pred pričetkom seminarja na poslovni račun GZS številka 02924-0017841495, sklic 3010 + matična številka podjetja.  


Pomembno 
za vpisane v Katalog certificiranih računovodskih servisov Slovenije in prejemnike Potrdila o opravljanju dejavnosti v skladu s Standardom izvajalcev računovodskih storitev:
Po Pravilniku o priznavanju dodatnega izobraževanja se za udeležbo na seminarju udeležencu priznata 2 točki.

 

PRIJAVE:

Prijave sprejemamo do petka, 5. januarja 2018 do 10.00 ure na elektronski naslov  oz.koroska@gzs.si, do istega dneva tudi odjave, sicer se kotizacija zaračuna v celoti oziroma je ne vračamo.

Vljudno vabljeni!

 

Pripete datoteke

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.