Koroška gospodarska zbornica

Novice


Arhiv: Novoletni paket delovnopravnih sprememb, Dravograd, 14.12.2017

NOVOLETNI PAKET DELOVNOPRAVNIH SPREMEMB 

V letu 2017 je bilo s strani Državnega zbora sprejetih več zakonodajnih sprememb, med katerimi določene spreminjajo pravila igre na področju delovnega prava, inšpekcijskega nadzorstva, trga dela oziroma socialne varnosti.
Poznavanje sprememb še pred novim letom pripomore k temu, da se delodajalec lahko pravočasno pripravi na potrebne spremembe in na morebitni prihod inšpektorja. 

IZ VSEBINE SEMINARJA: 
  • Splošno – kratka predstavitev posameznih področij, ki se spreminjajo
  • Delovno pravo: Pregled sprejetih in predlaganih sprememb, ki so (bile) medijsko odmevne (oziroma kam se zakonodaja o delovnih razmerjih usmerja)
  • Trg dela: Predstavitev novosti za delodajalce po ZUTD-D in globa, ki jo predpisuje ZDR-1; Ali je družbenik lahko brezposeln?
  • Inšpekcijski nadzor: Kaj sprememba ZID-1 pomeni za delodajalce? Bodo podjeme pogodbe sploh dopustne?
  • Socialna varnost: »Nov« status zaposlenega, ki je hkrati družbenik (novela ZPIZ-2E)
  • Posebnosti inšpekcijskih nadzorov pri delodajalcih javnega in zasebnega sektorja
  • Programske usmeritve inšpektorata za leto 2017
  • Diskusija / Vprašanja udeležencev
KRAJ IN ČAS:


Četrtek, 14. decembra 2017 od 9.00 do 12.00 ure 
v prostorih GZS Območne zbornice Koroška, Koroška 47 v Dravogradu. 

NAMEN SEMINARJA IN KOMU JE NAMENJEN:

Namen seminarja je predstavitev zakonodajnih sprememb s področja delovnega prava, trga dela oziroma socialne varnosti, ki se pričnejo uporabljati v letu 2018. Poznavanje le teh koristi delodajalcu, da se preventivno dobro pripravi na morebitni nadzor inšpektorata.
Seminar je namenjen vodjem kadrovskih služb, kadrovikom, računovodjem, direktorjem, … 

SEMINAR IZVAJATA:
Eva Langeršek in Maja Brajnik z izkušnjami s področja delovnopravne zakonodaje slovenskim podjetjem pomagata premagovati izzive pri vzpostavitvi individualno prilagojenih internih aktov, uskladitvi pogodb o zaposlitvi s slovensko zakonodajo in vrednotami podjetja ter vsakodnevnih delovnopravnih vprašanjih. 
KOTIZACIJA:
  • člani GZS Območne zbornice Koroška: 85,00 € + DDV na udeleženca, plačilo 103,70 €.
  • nečlani:  128,00 € + DDV na udeleženca,  plačilo 156,16 €. 

Kotizacija vključuje udeležbo na seminarju, strokovno gradivo, postrežbo. 

Kotizacijo vplačajte pred pričetkom seminarja na poslovni račun Gospodarske zbornice Slovenije  številka SI56 0292 4001 7841 495, sklic 00 3010 + matična številka podjetja.

PRIJAVE:

Prijave sprejemamo do 12.12.2017 do 12.00 ure na e-naslov oz.koroska@gzs.si, do istega dneva tudi odjave, sicer se kotizacija zaračuna v celoti oziroma je ne vračamo.


 Vabimo vas, da se nam pridružite!


Pripete datoteke

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.