Koroška gospodarska zbornica

Novice


Arhiv: O ZALOGAH, OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTVIH in TERJATVAH ter njihovem vplivu na BS, IPI in davčno osnovo!, Dravograd, 11.9.2018

O ZALOGAH, OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTVIH in TERJATVAH
 ter njihovem  vplivu na BS, IPI in davčno osnovo!
 

Zaloge, opredmetena osnovna sredstva in terjatve so sredstva podjetja, njihovo pripoznanje in odpravljanje, začetno merjenje in prevrednotenje pa pomembno vpliva na IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA, BILANCO STANJA IN S TEM BONITETO PODJETJA, ter na velikost davčne osnove ! 

V sled navedenega za vse tiste, ki ste začetniki, želite obnoviti svoje znanje o navedenem ali pa vam navedena tematika še vedno povzroča sive lase, organiziramo kratek, a jedrnat seminar, na katerem boste pridobili obilico znanja in koristnih informacij o navedeni temi. 

IZ VSEBINE:

1.      ZALOGE

 • razvrščanje zalog in začetno merjenje zalog (izvirna vrednost, čista iztržljiva vrednost),
 •  prevrednotenje zalog (računovodski in davčni vidik)
 •  nakup rabljenih premičnin od fizičnih oseb,
 • pomen inventure in odpis zalog (obračun DDV-ja-da ali ne?).

2.      TERJATVE

 • razvrščanje terjatev,
 • prevrednotenje terjatev - razlika med popravkom vrednosti in odpisom terjatev (sporna, dvomljiva terjatev). Računovodsko evidentiranje popravka oziroma odpisa terjatev - primeri knjiženja,
 • Prevrednotenje in odpis terjatev do kupcev z vidika  ZDDPO-2 (Omejitve oziroma pogoji, pod katerimi pogoji je odpis terjatev davčno priznan odhodek?...),
 • prevrednotenje in odpis terjatev do kupcev z vidika ZDDV-1 (39. člen ZDDV-1).

3.      OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA (OOS)

 • Kaj je OOS, oz. kdaj govorimo o OOS in kdaj o drobnem inventarju (DI)- Vlaganje v tuje OOS - nepremičnina v najemu,
 • deli opredmetenih OOS  (razporeditev nabavne vrednosti, amortizacija),
 • začetno merjenje in amortiziranje OOS (model nabavne vrednosti - model revaloriziranja, kako določimo amortizacijsko dobo, kaj je preostala vrednost - pomen),
 • prevrednotenje OOS (primer knjiženja po modelu revaloriziranja),
 • OOS kot davčna olajšava - nabava katerega OOS se šteje za investicijsko olajšavo (aktualna mnenja FURS-a). 
KRAJ IN ČAS:

Torek, 11. september 2018 od 10.00 do 14.00 ure 
v prostorih GZS Območne zbornice Koroška, Koroška 47 v Dravogradu. 
SEMINAR JE NAMENJEN:

vodjem financ, računovodstva in računovodskih servisov, zaposlenim, ki obračunavajo OD, povračila stroškov v zvezi z delom in vsem, ki jih to področje zanima.

SEMINAR BO VODILA:

Jana Galič, dipl.ekon., davčna svetovalka, dolgoletni vodja finančno računovodske službe. Je članica državne izpitne komisije za NPK kvalifikacije knjigovodja oz. računovodja in samostojna izvajalka številnih seminarjev, delavnic in usposabljanj s področja računovodstva in davkov. Je avtorica mnogih člankov z davčno vsebino,  kot avtorica in soavtorica pa je izdala tudi štiri priročnike.

KOTIZACIJA:
 • člani GZS Območne zbornice Koroška: 85,00 € + DDV na udeleženca, plačilo 103,70 €.
 • nečlani:  128,00 € + DDV na udeleženca,  plačilo 156,16 €. 

Kotizacija vključuje udeležbo na seminarju, strokovno gradivo, postrežbo in odgovore na vaša vprašanja po mailu še en mesec po izvedenem seminarju. 

Kotizacijo vplačajte pred pričetkom seminarja na poslovni račun Gospodarske zbornice Slovenije  številka SI56 0292 4001 7841 495, sklic 00 3010 + matična številka podjetja. 

PRIJAVE:

Prijave sprejemamo do 7.9.2018 do 12.00 ure na e-naslov oz.koroska@gzs.si, do istega dneva tudi odjave, sicer se kotizacija zaračuna v celoti oziroma je ne vračamo. 

Vabimo vas, da se nam pridružite!

Pripete datoteke

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.