Koroška gospodarska zbornica

Novice


Arhiv: Zgodnji napotki pred izdelavo letnega poročila in "davčne bilance" 2018!, Dravograd, 8.11.2018


ZGODNJI NAPOTKI  PRED IZDELAVO LETNEGA POROČILA in »DAVČNE BILANCE« 2018!

Poslovno leto se počasi zaključuje in čas je, da se lotimo intenzivnih priprav za pravilno in optimalno sestavo tako »poslovne« kot »davčne« bilance!
Če se z navedenim spopadate prvič, oziroma si želite svoje znanje o navedeni temi nadgraditi, osvežiti, Vas vljudno vabimo, da se nam pridružite na seminarju, na katerem bomo skupaj »preverili«, ali ste pravilno evidentirali poslovne dogodke, upoštevali in uveljavljali davčne olajšave, pravilno ločevali med davčno priznanimi in nepriznanimi stroški, se seznanili z aktualnimi pojasnili s strani FURS-a, predvsem pa vas opomnili na najpogostejše napake, ki jih ob tem »delamo« v praksi. 

IZ VSEBINE:

NEKAJ OPOZORIL, VEZANIH NA LETNO POROČILO 2018:

 • Velikostna merila za razvrstitev družb po ZGD-1,kdaj je pri majhni družbi potrebna preiskava letnih računovodskih izkazov,
 • izračun bilančnega dobička, podjetnikov dohodek v bilanci stanja,
 • delitev dobička in pokrivanje izgube v skladu z ZGD-1
 • »INVENTURA«
 • pomen SRS za davčni obračun ( RAZKNJIŽEVANJE ZALOG, TERJATVE, KAJ SO REZERVACIJE ZA KOČLJIVE POGODBE, KAJ NAM PRINAŠA NOV SRS 15-PRIHODKI, …

DAVČNI OBRAČUN DDPO in dohodka iz dejavnosti:

 • NORMIRANCI 2018,
 • pomen opredelitve povezanih oseb - splošni del obrazca (transferne cene- višji davčni prihodki in nižji davčni odhodki, priznana obrestna mera)
 • OS, TER NJIHOV VPLIV NA DAVČNO OSNOVO (REGISTER OS, AMORTIZACIJA (poslovna, davčna, DELI OS,  »problematika« VLAGANJ V TUJA OS, razmejevanje med investicijskim vlaganjem in stroški vzdrževanja OS, …)
 • DAVČNE OLAJŠAVE IN NJIHOVO UVELJAVLJANJE V PRAKSI (najpogostejše napake, poračun le teh - pozor normiranci in prodaja OS, novejša pojasnila FURS-a, …
 • DAVČNO PRIZNANI IN NEPRIZNANI ODHODKI (Nakupi blaga in storitev za neposlovno rabo, promocija zdravja na delovnem mestu, darila, donacije, reklama, pogostitve, AČR …)
 • aktualno, …. 
KRAJ IN ČAS:

                                             Četrtek, 8. novembra 2018 od 10.00 do 13.00 ure 
                          v prostorih GZS Območne zbornice Koroška, Koroška 47 v Dravogradu.

SEMINAR JE NAMENJEN:

vodjem financ, računovodstva in računovodskih servisov, zaposlenim, ki obračunavajo OD, povračila stroškov v zvezi z delom in vsem, ki jih to področje zanima.

SEMINAR BO VODILA:

Jana Galič, dipl.ekon., davčna svetovalka, dolgoletni vodja finančno računovodske službe. Je članica državne izpitne komisije za NPK kvalifikacije knjigovodja oz. računovodja in samostojna izvajalka številnih seminarjev, delavnic in usposabljanj s področja računovodstva in davkov. Je avtorica mnogih člankov z davčno vsebino,  kot avtorica in soavtorica pa je izdala tudi štiri priročnike. 

KOTIZACIJA:
 • člani GZS Območne zbornice Koroška: 85,00 € + DDV na udeleženca, plačilo 103,70 €.
 • nečlani:  128,00 € + DDV na udeleženca,  plačilo 156,16 €. 

Kotizacija vključuje udeležbo na seminarju, strokovno gradivo, postrežbo in odgovore na vaša vprašanja po mailu še en mesec po izvedenem seminarju.

Kotizacijo vplačajte pred pričetkom seminarja na poslovni račun Gospodarske zbornice Slovenije  številka SI56 0292 4001 7841 495, sklic 00 3010 + matična številka podjetja.

PRIJAVE:

Prijave sprejemamo do 6.11.2018 do 12.00 ure  na e-naslov oz.koroska@gzs.si, do istega dneva tudi odjave, sicer se kotizacija zaračuna v celoti oziroma je ne vračamo. 

Vabimo vas, da se nam pridružite!


 

Pripete datoteke

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.