Koroška gospodarska zbornica

Novice


Arhiv: Davčni obračun in letno poročilo za leto 2018, Dravograd, 8.1.2019

                         

V sodelovanju z GZS - Zbornico računovodskih servisov organiziramo seminar 

DAVČNI OBRAČUN IN LETNO POROČILO ZA LETO 2018
v torek, 8. januarja 2019 od 10.00 do 14.30 ure 

v predavalnici GZS Območne zbornice Koroška, Koroška cesta 47 v Dravogradu. 

NAMEN SEMINARJA:

Seminar je namenjen računovodskim servisom in računovodjem, ki pripravljajo letna poročila in davčne obračune za pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost.
Na seminarju bomo osvežili izhodišča za pripravo letnega poročila majhnih gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov, osrednji del seminarja pa je namenjen podrobnejšemu pregledu pravil za pripravo davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb.
Izpostavili bomo tudi najpomembnejše razlike med davčnim obračunom za pravne osebe in davčnim obračunom za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost.
Posebej bomo obravnavali novosti, ki veljajo pri pripravi davčnih obračunov za leto 2018, opozorili na nekatere spremembe, ki se bodo začele uporabljati v letu 2019 ter vsebinsko pregledali obrazce za davčni obračun pravnih oseb.
V obrazcu za davčni obračun fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost, bomo izpostavili razlike z obrazcem za DDPO. 

VSEBINA SEMINARJA:

1.      Letno poročilo za gospodarske družbe in samostojne podjetnike za leto 2018

 • Sestavni deli letnega poročila v skladu z določili ZGD-1
 • Pravila sestavljanja računovodskih izkazov po ZGD-1 in SRS 2016
 • Priloge k izkazom
 • Javna objava letnih poročil 

2.      Obračun davka od dohodkov pravnih oseb 2018

 • Pregled obrazca po posameznih postavkah
 • Opredelitev davčne osnove
 • Poslovanje med povezanimi osebami (transferne cene za blago in storitve ter obresti)
 • Rezervacije, odpis terjatev in druga prevrednotenja
 • Prihodki in izvzem prihodkov iz obdavčitve
 • Odhodki: priznani, delno priznani in nepriznani
 • Davčne olajšave za leto 2018, pokrivanje davčne izgube, prenos davčnih olajšav
 • Odbitek tujega davka
 • Kratek pregled novosti, ki bodo veljale od 1. 1. 2019 

3.      Obračun akontacije dohodnine od dohodkov iz dejavnosti - davčni obračun za s.p. in druge zasebnike ter obračun dohodnine za »normirance«

 • Posebnosti pri določanju davčne osnove za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost v primerjavi z davčnim obračunom za pravne osebe
 • Problematika normirancev in pojasnila FURS
 • Posebnosti pri obrazcu za davčni obračun normirancev 
STROKOVNA IZVAJALKA:

K
senija Prosen, direktorica računovodske družbe NUCLEUS PLUS d.o.o., ima bogate in dolgoletne izkušnje na področju računovodstva in davkov. Zadnja leta je predavala različne strokovne teme za Nacionalni forum za eRačun, Zbornico računovodskih servisov in Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije. Aktivno sodeluje tudi v Nacionalnem forumu za eRačun in Upravnem odboru ZRS. 

Urnik:

10.00 – 14.30 (5 šolskih ur), en 30-minutni in en 15-minutni odmor

10.00 – 11.30 predavanje
11.30 – 12.00 odmor
12.00 – 13.30 predavanje
13.30 – 13.45 odmor
13.45 – 14.30 predavanje 

KOTIZACIJA:
 • člani GZS: 95,00 € + 22 % DDV (zgodnja prijava in plačilo 76,00 € + DDV)
 • nečlani: 150,00 € + 22 % DDV (zgodnja prijava in plačilo 120,00 € + DDV)

Do vključno 27.12.2018 se prizna 20 % popust za zgodnjo prijavo.

Cena zajema udeležbo na seminarju, gradivo in postrežbo z napitki med odmorom.
Kotizacijo  nakažite pred pričetkom seminarja na poslovni račun GZS številka 02924-0017841495, sklic 3010 + matična številka podjetja. 

PRIJAVE:

Prijave sprejemamo do petka, 4. januarja 2019 do 10.00 ure na elektronski naslov  oz.koroska@gzs.si, do istega dneva tudi odjave, sicer se kotizacija zaračuna v celoti oziroma je ne vračamo. 

 


Pomembno 
za vpisane v Katalog certificiranih računovodskih servisov Slovenije in prejemnike Potrdila o opravljanju dejavnosti v skladu s Standardom izvajalcev računovodskih storitev:
Po Pravilniku o priznavanju dodatnega izobraževanja se za udeležbo na seminarju udeležencu priznata 2 točki.

  

Vljudno vabljeni, da se nam na seminarju pridružite!


Pripete datoteke

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.