Koroška gospodarska zbornica

Novice


Arhiv: Gospodarski forum Koroške: POVEZUJEMO KOROŠKOGospodarski forum Koroške: POVEZUJEMO KOROŠKO

Na drugem Gospodarskem forumu Koroške POVEZUJEMO KOROŠKO, organiziranem pod okriljem GZS Koroške gospodarske zbornice, 15.3.2019 na Kopah, so udeleženci izpostavili pomen povezovanja gospodarstva in širšega regijskega okolja za razvojno naravnanost koroškega gospodarstva. Dogodek je združil vodilne gospodarstvenike regije, koroške župane in razvojni sektor regije, ki so skupaj z ministrom Zdravkom Počivalškom z Ministrstva za gospodarstvo in tehnološki razvoj, z Boštjanom Gorjupom, predsednikom GZS, in z mag. Sibilom Svilanom, predsednikom SID Banke, osredotočali na ključne usmeritve, ki jih za koroško gospodarstvo prinaša novo razvojno obdobje. Slednje z vidika ciljev GZS predstavlja obdobje do leta 2025, obenem pa se navezuje na cilje strategije razvoja Slovenije 2030. Prioritete GZS predstavljajo na ravni Slovenije doseganje 60.000 evrov dodane vrednosti na zaposlenega, 50 mrd evrov izvoza, 2.300 evrov povprečna plača na zaposlenega. Pri tem so se udeleženci foruma fokusirali na skupni regijski cilj: ustvariti 2.000 novih delovnih mest na Koroškem. Doseganje le-tega bo omogočilo nadaljnjo krepitev gospodarstva regije, zajezilo upadanje števila prebivalcev Koroške in zmanjšalo dnevne migracijske tokove iz regije, pri čemer je ob visoko produktivnem gospodarstvu pomembna kakovost življenja na Koroškem.

 

Razvojna naravnanost gospodarstva temelji na strukturi regijskega gospodarstva in kadrovskem potencialu. Gospodarstvo Koroške je v obdobju rasti, generator rasti in razvoja regije so predelovalne dejavnosti, ki so izrazito izvozno naravnane in vpete v mednarodne tokove. Preko 3.200 gospodarskih subjektov na Koroškem ustvari letno dobri 2 mrd eur vseh prihodkov s 16.330 zaposlenimi, kar je več kot polovica od 30.040 vseh zaposlenih v regiji s 70.603 prebivalci.

 

Aktualne značilnosti gospodarstva regije predstavljajo:

 • Rast izvoza koroških družb je z 11% nad slovenskim povprečjem, ki znaša 9,7%.
 • Dodana vrednost/zaposl. je z 39.940 eur pod slovenskim povprečjem (43.154 eur).
 • Kadrovske značilnosti: število delovno aktivnih raste (najbolj nad 55 let in od 15-24 let);  največ potreb je v predelovalnih panogah, gradbeništvu in turizmu; registrirana stopnja brezposelnosti je s 7,4 med najnižjimi v Sloveniji; bruto plače rastejo, vendar je povprečna plača  1.592 eur v regiji še vedno za okvirno 90 eur nižja od slovenske (1.681 eur) – najbolj se plače povečujejo v dejavnostih IKT, gostinstvu, gradbeništvu, strokovnih in znanstvenih dejavnostih ter v predelovalnih dejavnostih. Dnevne migracije iz regije obsegajo preko 7.700 zaposlenih, v regijo se jih dnevno vozi 1.870. 
 • Investicijski trendi rastejo – ob najvišjih donosnostih kapitala in sredstev v Sloveniji.

 

Vitalne razvojne predloge, ki bodo obenem sestavni del projektnih pobud v sklopu novega razvojnega dokumenta koroške regije, so v sklopu omizij foruma predstavljali:

 • mladi, tako v okviru sekcije mladih pri GZS Koroški gospodarski zbornici; Mojca Erjavec in Boštjan Gorenšek, kot v okviru Mladinske iniciative za 3. razvojno os, Aljaž Verhovnik in Andrej Grobelnik;
 • razvojni in družbeni sektor regije, kjer so poglede predstavili Tilen Klugler, predsednik Sveta Koroške regije, Karmen Sonjak, direktorica RRA Koroška ter Jože Lenart, poslanec v DZ RS;
 • nosilci razvojno naravnanih dejavnosti: Andrej Gradišnik, predsednik GZS Koroške GZ in direktor družbe SIJ Metal Ravne na temo krepitve industrije, ki predstavlja gospodarski primat Koroške; Boštjan Paradiž, direktor družbe Vabo na temo turizma kot pomembne gospodarske panoge Koroške; Dušan Rus, direktor družbe Kopa z izzivi digitalizacije; Janez Lavre: direktor Splošne bolnišnice Slovenj Gradec z vidikom pomena zdravstvene dejavnosti; mag. Aleš Cantarutti, državni sekretar na Ministrstvu za  gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je predstavil aktualne spodbude in ukrepe vlade za pospešeni gospodarski razvoj Koroške.

V sklopu vsebin foruma je bil izpostavljen pomen krepitve in povezovanja gospodarstva in širšega okolja regije, pri čemer imajo pomembno vlogo finančne spodbude za dolgoročne razvojne investicije ter ukrepi vlade za pospešeni gospodarski razvoj Koroške. Zaključke foruma je zaokrožila mag. Aleksandra Gradišnik, direktorica GZS Koroške gospodarske zbornice. Razvojna naravnanost regije predstavlja Koroško kot razvojno in gospodarsko celoto, s kakovostnimi delovnimi mesti, ki ustvarjajo višjo dodano vrednost, ter regijo s sodobno prometno povezanostjo. Kadrovska krepitev regije se nanaša na hitrejši vstop mladih na trg dela in na večjo vključenost starejših zaposlenih ter na zmanjšanje dnevne migracije iz regije. Za realizacijo 3. razvojne osi, ki prinaša sodobno prometno povezanost, pa je ključen interes podpore države in čezmejnega sodelovanja.

Razvojna prizadevanja na vitalnih področjih:  

 • Industrija: nadaljnja krepitev predelovalnih panog, vključenih na globalni trg, temelji tako na ustrezni cestni in energetski infrastrukturi regije kot na kadrih regije.
 • Digitalizacija: trendi z raziskovalnimi in tehnološkimi idejami, ki omogočajo hitre razvojne premike tudi na področju kadrovskih rešitev. 
 • Turizem: priložnosti in danosti za pospešen razvoj Koroške slonijo na nadaljnjih idejah in programih za razvoj produktov, ki bodo privabili več turistov, pri čemer usmerjenost na tuje turiste prinaša tudi večjo dodano vrednost v panogi.
 • Zdravstvo: ustvarjanje pogojev za kakovostne in pravočasne storitve temelji na novih zdravstvenih tehnologijah in na uvajanju IKT rešitev v zdravstvo.
 • Lokalno okolje za investicije: povezava gospodarstva z občinami temelji na uskladitvi razvojnih načrtov, prostorskega urejanja, na skupnih strateških usmeritvah, ki jih prinaša 3. razvojna os, pri čemer bi bilo smiselno v regiji ustanoviti podjetniški svet, namenjen hitrejšemu usklajevanju pobud. 

Drugi Gospodarski forum - Povezujemo Koroško – je tako dopolnil vsebine prvega – Generacije za inovacije - kjer je bil izpostavljen pomen nadaljevanja pospešenega razvoja inovacijske kulture ter povezovanja generacij  za boljše razvojne rešitve koroške regije, pri čemer so pomembne vrednote povezovanja, sodelovanja, pozitivizma in samozavesti.

 

Vsebine foruma je povezoval Slavko Bobovnik. Gostiteljica dogodka, družba Vabo, je dodala povezovalno noto tudi z druženjem po dogodku ter z uvodnim poslovnim zajtrkom in možnostjo dopoldanske smuke na Kopah.

 

Najlepša hvala vsem udeležencem in družbam, ki so podprle dogodek.

mag. Aleksandra Gradišnik,

direktorica GZS Koroške gospodarske zborniceFotogalerija

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.