Koroška gospodarska zbornica

Novice


Arhiv: Informacija o razpisu ASI

Podjetjem sporočamo, da je objavljeno javno povabilo ASI 2019.

V okviru programa »Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile« za podporo podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ter krepitvi njihovih kompetenc je povabilo objavljeno na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije:

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/javno-povabilo-podpora-podjetjem-pri-pripravi-strategij-za-ucinkovito-upravljanje-starejsih-zapo/

Vloge zbira Sklad, ponudbo (prijavnico) lahko podjetja vložite od 26. 8. 2019 do porabe sredstev oziroma najpozneje do 30. 10. 2019.

Več o pomenu kakovostnega podaljševanja delovne aktivnosti lahko najdete na spletni strani GZS, kjer so povzete vsebine 1. nacionalne konference Za večjo zaposlenost generacije 55 plus: https://www.gzs.si/55-plus/

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.