Koroška gospodarska zbornica

Novice


Arhiv: Projekt POLET: Trend staranja delovne sile se nadaljuje


»Kakovost zaposlitve vpliva na zdravje in možnosti za podaljševanje delovnega življenja. Demografske spremembe, ki prinašajo večji delež starejših delavcev in s tem večjo prisotnost kroničnih zdravstvenih težav, zahtevajo daljše poklicno življenje, kar pomeni tudi daljšo izpostavljenost posameznim tveganjem na delovnem mestu. Zato je pomemben celosten vseživljenjski pristop, tj. boljša preventiva, ki vsem zagotavlja zdravo staranje in vzdržno delovno življenje.

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) je v kampanji Zdrava delovna mesta za vse generacije (kampanja je potekala v vseh državah v letih 2016–2017 in je skušala izboljšati ozaveščenost in razumevanje pomena zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu za vse generacije ter upravljanje varnosti in zdravja pri delu ob upoštevanju staranja delovne sile), poudarila tudi pomen ocenjevanja tveganja, pri katerem se upošteva raznolikost delavcev in je podlaga za prilagajanje delovnega mesta potrebam posameznika.

Ob staranju delovne sile in dejstvu, da v Sloveniji 38  % vprašanih meni, da delo negativno vpliva na zdravje, kar 43 % pa, da svojega ali podobnega dela ne bodo mogli opravljati do 60. Leta, je oblikovanje celostnega pristopa za varnejše in zdravo delovno okolje zelo pomembno, (v povprečju EU 25 % vprašanih meni, da delo na njihovo zdravje vpliva pretežno negativno, 27 % pa, da svojega ali podobnega dela ne bodo sposobni opravljati do svojega 60. leta).«


Vir: Poročilo o razvoju 2020, stran 58, UMAR, junij 2020

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                            Projekt POLET sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.