Koroška gospodarska zbornica

Novice


Arhiv: Promocija aktivnosti za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu


Promocija aktivnosti za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu 

Kostno-mišična obolenja in psihosocialna tveganja (kot npr. stres) pri delu so že desetletja glavni vzrok zdravstvenega absentizma, dolgotrajne odsotnosti z dela, delovne invalidnosti in prezgodnjega upokojevanja delavcev. 
Analiza stanja kaže, da se pojavnost kostno-mišičnih obolenj in duševnih stresnih motenj v Sloveniji iz leta v leto povečuje, prav tako se podaljšuje povprečno trajanje ene bolniške odsotnosti. Pogostost odsotnosti z dela zaradi kostno-mišičnih obolenj je med letoma 2015 in 2019 v Sloveniji narasla za kar 43 %, število izgubljenih delovnih dni na zaposlenega zaradi duševnih stresnih motenj pa kar za 54 %. Zaradi svojih razsežnosti predstavljajo kostno-mišična obolenja in duševne stresne motnje veliko obremenitev za zdravstveni sistem, zaradi finančnega in gospodarskega bremena pa tudi velik socialno-ekonomski ter vsesplošni družbeni problem.

Zato sta Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) in Fakulteta za vede o zdravju Univerze na Primorskem (UP FVZ) vzpostavila projekt »Promocija aktivnosti za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu PKMO«, ki ga financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS ter Evropski socialni skladi.

Osnovni namen projekta je s celostnim pristopom in sistematičnimi aktivnostmi vplivati na zmanjšanje pojavnosti kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu ter zmanjšanje gospodarskih, socialno-ekonomskih in družbenih posledic naraščajočega pojava kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu v Republiki Sloveniji.

Specifični cilji projekta so: 

  • ozaveščanje delavcev, delodajalcev in javnosti o problematiki kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu v izbranih dejavnostih ter možnih ukrepih za njihovo preprečevanje in obvladovanje;
  • spodbujanje uporabe interaktivnega orodja za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu;
  • promocija aktivnosti za preprečevanje in zgodnje odkrivanje dejavnikov tveganja za kostno-mišična obolenja in psihosocialna tveganja v izbranih dejavnostih. 

V prvi fazi projektnih aktivnosti je bila na NIJZ, na podlagi statističnih zdravstvenih podatkov in kazalnikov bolniškega staleža, izdelana analiza vzrokov za nastanek kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu. 

Analiza je namenjena predvsem delodajalcem, saj predstavlja neposredno povezavo med dejansko prevalenco najpogostejših oblik kostno-mišičnih obolenj in psiho-socialnih tveganj zaposlenih v Sloveniji v povezavi z delom.

Na podlagi ugotovitev objavljene analize lahko delodajalci neposredno in usmerjeno načrtujejo preventivne ukrepe in druge aktivnosti za preprečevanje in obvladovanje problematike in tveganj na tem področju. 

V drugi fazi projekta je UP FVZ, na podlagi izsledkov opravljene analize, pripravila spletno interaktivno orodje, ki je primarno namenjeno zaposlenim, zlasti starejšim od 45 let, sekundarno pa tudi delodajalcem ter širši strokovni in drugi zainteresirani javnosti.

V PKMO so opredeljeni tudi ustrezni ergonomski, psihosocialni in kineziološki ukrepi za zgodnje odkrivanje, preprečevanje in obvladovanje kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu. 

V sklopu druge faze projektnih aktivnosti smo izdelali tudi krajša tiskana sporočila, ki vsebujejo opozorila in ukrepe zmanjšanje tveganja za nastanek kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj na specifičnih delovnih mestih.

Sodelavci projekta PKMO upamo, da bomo z našimi aktivnostmi in predlaganimi ukrepi pripomogli k večjemu ozaveščanju o problematiki kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu ter

k zmanjšanju pojavnosti in preprečevanju njihovih posledic v delovno aktivi populaciji, predvsem pri zaposlenih, starejših od 45 let.

Glede na navedeno prosimo delodajalce, da v svojih delovnih organizacijah pričnejo z izvajanjem v analizi in v PKMO interaktivnem orodju predlaganih ukrepov, usmerjenih v preventivo in obvladovanje navedenih tveganj. Poleg tega bi želeli delodajalce, v okviru promocije zdravja na delovnem mestu, spodbuditi tudi k širši aktivnosti za promocijo uporabe interaktivnega orodja med zaposlenimi. 

Po predstavitvi interaktivnega orodja in ostalih projektnih aktivnosti bo NIJZ izvedel tudi evalvacijo projekta in spletnega orodja s pomočjo spletne ankete, ki bo zajela širok krog delodajalcev. 
Delodajalci vabljeni, da v največji možni meri upoštevate predlagane ukrepe ter pričnete z aktivnostmi za promocijo uporabe PKMO interaktivnega orodja med zaposlenimi v svojih delovnih organizacijah.

Spletno orodje je javno, brezplačno in do njega dostopate s klikom na povezavo https://pkmo.si/.

Za uporabo spletnega orodja je potrebna registracija, registrirate se lahko kot delavec ali kot delodajalec. Navodila za registracijo in prijavo so objavljena na sami spletni strani. 

Promocijski video posnetek spletnega orodja si lahko tudi  ogledate na spletni povezavi https://www.youtube.com/watch?v=hyYEnjCp1Y8

 

Pripete datoteke

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.