Koroška gospodarska zbornica

Novice


Arhiv: Za novega predsednika GZS izvoljen Tibor Šimonka

ZA NOVEGA PREDSEDNIKA GZS IZVOLJEN TIBOR ŠIMONKA

Člani Skupščine Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) so na e-seji 5. maja za predsednika GZS za naslednje mandatno obdobje izvolili Tiborja Šimonko. Mandat nastopi 28. maja.

V svoji predstavitvi je Tibor Šimonka (SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d.) dejal, da želi na temelju 170-letne tradicije zbornice in več stoletne tradicije jeklarstva, znanja, izkušenj ter vpetosti v slovenski in mednarodni gospodarski prostor graditi gospodarsko zbornico prihodnosti.

Skupna prizadevanja bodo še naprej temeljila na programu Slovenija 5.0 ter razvojnem partnerstvu. Kot ključne usmeritve je med drugim navedel zeleni prehod, podporo digitalizaciji, inovativnosti, raziskavam in razvoju, pomoč članom pri črpanju finančnih sredstev, internacionalizacijo ter karierni razvoj zaposlenih.

Med kratkoročnimi prioritetami je izpostavil naslednji paket interventne zakonodaje in pomoči gospodarstvu pri premagovanju gospodarskih posledic epidemije COVID-19, ukrepe za ponovni zagon gospodarstva po epidemiji COVID-19, investicijska platforma (črpanje EU sredstev), vlaganja v RR ter debirokratizacijo. Za razvojno kapice ocenjuje, da ni vprašanje, če jo potrebujemo, temveč, kdaj bo uvedena.

Po prepričanju Šimonke mora biti »zbornica najmočnejši partner državi, ki bo s svojimi stališči in predlogi lahko pravočasno vplivala, še pred sprejetjem zakonodajnih predpisov, na oblikovanje zakonodajnih okvirjev, znotraj katerih se bo gospodarstvo krepilo in razvijalo v dobrobit vseh. Brez močne ekonomije ni splošnega blagostanja.« Izpostavil je tudi pomen sodelovanja in povezovanja s člani ter drugimi ključnimi deležniki doma in v tujini.

Kot novi predsednik GZS si bo prizadeval, da bo »GZS globalna, zelena in sodobna. Moramo biti hitri, odzivni in vztrajni.«

Po izvolitvi se je Tibor Šimonka, ki je bil izvoljen za predsednika GZS za dvoletni mandat, ki ga nastopi 28. maja, zahvalil za izkazano zaupanje. Kot je povedal, mu je v veselje in čast biti predsednik GZS. »Z vsem, kar sem prehodil in znam, in kar bom pridobil od sodelavcev, ki so zares strokovni, ter pobud s strani članov, verjamem, da bomo zgradili pravi Dom gospodarstva,« je sklenil.

Video izjava Tiborja Šimonke po izvolitvi

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.