Koroška gospodarska zbornica

Novice


Arhiv: Obvestilo o možnosti vključitve v projekt SPIN

OBVESTILO O MOŽNOSTI VKLJUČITVE V PROJEKT SPIN

Spoštovani, 

v času izrazite nestabilnosti, po eni strani zaradi pandemije novega koronavirusa, po drugi strani pa zaradi hitro se spreminjajočih okoliščin in pogojev poslovanja, se pri zaposlenih še povečuje potreba po pridobivanju novih znanj.

 

V Sloveniji se v obeh kohezijskih regijah, tako vzhodni kot zahodni, v tem času izvaja projekt SPIN, ki je namenjen učinkovitemu pridobivanju novih kompetenc zaposlenih, tako tistih, ki so opredeljeni kot presežek in bodo v kratkem zaključili delovno razmerje, kot tudi tistim, ki morajo, da bi ohranili zaposlitev, nadgraditi svoje obstoječe kompetence z novimi.

 

Vodilni izvajalec projekta na območju Vzhodne kohezijske regije je podjetje Invel d.o.o. Velenje. Projekt zagotavlja celostno obravnavo in podporo vsakemu udeležencu posebej. Z uvodnim delavnicami in izdelavo individualnega kariernega načrta vsak posameznik dobi jasno sliko nastale situacije in možnosti razvoja. Projekt omogoča vsakemu udeležencu do 100 ur brezplačnih usposabljanj, skozi katere pridobi potrebne kompetence, ki izboljšajo njegovo zaposljivost.

 

Invel s 26-letnimi izkušnjami na področju razvoja kadrov nudi udeležencem v programu in delodajalcem vso potrebno strokovno podporo, kar med drugim pomeni, da se podjetju, katerega zaposleni so vključeni v izobraževanja in usposabljanja, ni potrebno ukvarjati z nobenimi evidencami in poročanjem.

 

Torej, v kolikor vaši zaposleni potrebujejo dodatna znanja, ali pa bo njihovo delovno mesto postalo nepotrebno in jim želite omogočiti lažji prehod v novo zaposlitev, kontaktirajte Invel po tel. na št. 064 250 056 in po e-pošti na naslov spin@invel.si. Več informacij o projektu SPIN najdete na spletni strani https://invel.si/post-802/spin/

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.