Koroška gospodarska zbornica

Novice


Arhiv: POVABILO za vstop v strateško razvojno in inovacijsko partnerstvo – SRIP MATPRO

 


POVABILO za  vstop v strateško razvojno in inovacijsko partnerstvo – SRIP  MATPRO

  

Spoštovani ! 

Gospodarska zbornica Slovenije se kot najvplivnejša zastopnica interesov slovenskega gospodarstva do države in socialnih partnerjev v procesih oblikovanja gospodarskega sistema in ekonomskih politik ter poslovno podpornih storitev še posebej močno angažira tudi pri oblikovanju strateško razvojnih in inovacijskih partnerstev (SRIP), ki podjetjem odpirajo pot do evropskih sredstev za konkretne projekte na različnih področjih uresničevanja Strategije pametne specializacije. GZS je bila na javnem razpisu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo med drugim izbrana tudi kot prijavitelj in upravičenec za oblikovanje Strateško razvojno - inovacijsko partnerstva domene Materiali kot končni produkti, ki vključuje področja metalurgije – kovinskih materialov in multikomponent ter kemijskih materialov (SRIP MATPRO). Tu niso mišljeni le končni produkti, ampak seveda tudi razvoj materialov in tehnologij za končne produkte.

Podjetja, ki so  člani GZS,  za partnerstvo v SRIP  MATPRO,  ne plačujejo posebne članarine. Skupni imenovalec vseh naporov GZS je doseči za podjetja prijaznejše poslovno okolje ter v domačem in mednarodnem zborničnem omrežju prispevati k ustvarjanju poslovnih priložnosti za njihovo internacionalizacijo. 

Partnerji MATPRO sodelujejo v dveh stebrih - metalurgija in multikomponentni materiali oz. so povezani  v verigah vrednosti. 
Kot konkretne dodane vrednosti z vstopom v partnerstvo MATPRO, bi lahko izpostavili naslednje: 

  • Interes v vzpostavitvi SRIP-ov je v zagotovitvi inovacijskega eko–sistema na ravni prednostnih področij uporabe S4.
  • Preko zagotavljanja podpornega okolja se nudi  podpora povezovanju relevantnih deležnikov, vključno z malimi in srednje velikimi podjetji, s ciljem skupnega razvoja ali vzpostavitve verig vrednosti, ki imajo mednarodne povezave.
  • Prispeva k delitvi tveganj, doseganju kritične mase naložbenega potenciala ter kompetenc in kapacitet.
  • Prispeva k izkoriščanju eksternalij ter zmanjševanju transakcijskih stroškov pri bolj usklajenem nastopu deležnikov, ki skupaj prispevajo  k vzpostavljanju trajnih poslovnih odnosov, ki temeljijo na dobri praksi in zaupanju.
  • Spodbujanje skupnega nastopa in dolgoročno sodelovanje gospodarstva, Raziskovalno-izobraževalnih organizacij in drugih relevantnih partnerjev.
  • Povezovanje in razvoj skupnih raziskovalno razvojno inovacijskih iniciativ, vključno z osredotočenjem raziskovalnih kapacitet.
  • Razvoju človeških virov.
  • Povezovanje se mora odražati v internacionalizaciji, sodelovanje med deležniki pri zastopanju skupnih interesov v tujini.
  • SRIP MATPRO  bo tudi v vlogi partnerja in sogovornika državi pri vodenju razvojne politike.

 

Seznam članom v SRIP MATPRO je naveden TUKAJ, pristopna izjava TUKAJ, več o samem SRIPu pa na naši spletni strani.

Veselimo se sodelovanja z vami in vas lepo pozdravljamo.

 

Krovna koordinatorka MATPRO                                                         Predsednik MATPRO
Vesna Nahtigal                                                                                          Marko DrobničOperacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Operacija izvaja v okviru 
Prednostne naložbe: 1.2.»Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter visokošolskim izobraževalnim sektorjem, zlasti s spodbujanjem naložb na področju razvoja izdelkov in storitev, prenosa tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij, aplikacija javnih storitev, spodbujanjem povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek pametne specializacije ter podpiranjem tehnoloških in uporabnih raziskav, pilotnih linij, ukrepov za zgodnje ovrednotenje izdelkov, naprednih proizvodnih zmogljivosti in prve proizvodnje zlasti na področju ključnih spodbujevalnih tehnologij ter razširjanje tehnologij za splošno rabo«.

Pripete datoteke

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.