Koroška gospodarska zbornica

Novice


Arhiv: Sprejeti interventni zakon za pomoč gospodarstvu in turizmu premalo prilagojen potrebam najbolj prizadetih delov gospodarstva

Na Gospodarski zbornici Slovenije sicer pozdravljamo sprejem interventnega zakona za pomoč gospodarstvu in turizmu. Vendar pa ob tem opozarjamo, da sprejet zakon ne vključuje ukrepov, ki smo jih reprezentativne delodajalske organizacije predlagale v obliki amandmajev. Ravno ti ukrepi bi namreč nadgradili zakon v smeri njegove večje koristnosti za prizadeta podjetja, kar bi nedvomno prispevalo k nujnemu okrevanju in nadaljnji oživitvi slovenskega gospodarstva.

Epidemija covid-19 je močno zarezala v poslovanje slovenskega gospodarstva, predvsem številnih storitvenih dejavnosti ter manjših gospodarskih subjektov. Delodajalske organizacije smo predlagale nekatere amandmaje na predlog Zakona o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 (v nadaljevanju: predlog ZIUPGT). Ti žal v Državnem zboru RS niso bili potrjeni.

Zato opozarjamo, da sprejeti interventni zakon ne bo prinesel pričakovanih pomoči na način in v obsegu, ki bi olajšali najbolj prizadetim panogam soočanje s posledicami covid-krize.

Ena izmed večjih pomanjkljivosti sprejetega zakona je tudi, da ni odpravil neskladnosti, povezanih z vračanjem pomoči, ki jih vsebuje Pravilnik o merilih sorazmernosti, in ki povzročajo neenako obravnavno subjektov, ki so pomoči črpali po prvih dveh interventnih zakonih. Na te pomanjkljivosti na GZS že dlje časa opozarjamo. 

Pogrešamo, da ukrepa delnega subvencioniranja dviga minimalne plače v višini 50 EUR na zaposlenega ter delnega nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo nista bila podaljšana do 31. decembra 2021.

Pozdravljamo ukrepe, ki jih zakon namenja najbolj prizadetim segmentom, kot so pomoč industriji srečanj in dogodkov, filmski in avdiovizualni industriji, upravljalcem žičniških naprav in drugim. Vendar obžalujemo, da ni bila upoštevana vključitev enkratnega dodatka zaradi posledic epidemije v ZIUPGT, ki bi ga bile deležne tako pravne kot fizične osebe, ki dejavnosti niso mogle opravljati v celoti ali delno oziroma jo opravljajo v omejenem obsegu.

Zakon podaljšuje tudi ukrep skrajšanega delovnega časa, za kar smo se zavzemali na GZS, vendar bo po novem namenjen le tistim subjektom, ki jim je s predpisom Vlade RS omejeno ali onemogočeno opravljanje gospodarske dejavnosti. Ta pogoj je po naši oceni nepotreben in preveč restriktiven.

Pri pomoči za financiranje regresa za letni dopust za leto 2021 pa upamo, da bodo obveljala zagotovila državnega sekretarja na MGRT, Simona Zajca, da bodo do pomoči upravičene vse naštete dejavnosti ter tako tisti subjekti, ki so regres že izplačali v zakonskem roku, to je do 1. julija, kot tudi tisti, ki ga morda zaradi likvidnostnih težav še niso.


 

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.