Koroška gospodarska zbornica

Novice


USKLAJEVANJE DRUŽINSKEGA IN POKLICNEGA ŽIVLJENJA

Usklajevanje druinskega in poklicnega ivljenja Koroška gospodarska zbornica

Spoštovani,

 

Vabimo vas na delavnico na temo USKLAJEVANJE DRUŽINSKEGA IN POKLICNEGA ŽIVLJENJA  v sredo, 23. marec 2022, od 11:00 do 14:00,
v prostorih Koroške gospodarske zbornice, Koroška cesta 47, Dravograd.


Usklajevanje med službo, družino in osebnimi interesi ni enostavno. Čas, ki ga posameznik preživi s svojo družino, s prijatelji, skrbi za svoje psihofizično stanje z ostalimi aktivnostmi v družbi, ima hobije, potuje, želi si biti bolj srečen in zdrav in posledično bolj uspešen pri doseganju ciljev na delu, bolj kreativen in znati lažje reševati probleme na delovnem mestu. Slovenija je v zadnjih letih na področju usklajevanja družinskega in poklicnega življenja dosegla velik napredek, saj je bilo sprejetih veliko ukrepov in bilo je vloženega veliko truda v promocijo večje fleksibilnosti delovnih pogojev in v ponujene rešitev, katere delodajalec nudi v podporo družinam z otroki in tudi družinam, ki skrbijo za starejše družinske člane ali pa imajo invalidne osebe. Ob enem je bilo vloženega velikega dela v enako delitev družinskih obveznosti med žensko in moškim. Usklajevanje družinskega in poklicnega življenja vedno bolj postaja skrb posameznika in podjetja. Področje usklajevanja družinskega in poklicnega je pomembno tudi z vidika povezave z drugimi psihosocialnimi tveganji na delovnem mestu kot so stres, izgorelost, fluktuacija, absentizem in prezentizem, saj preveč časa namenjenega delu lahko povzroči stres, bolniško odsotnost in drugi ter s tem se zmanjša produktivnost na delovnem mestu, dolgoročno pa ima močan vpliv na konkurenčnost podjetja na trgu.

Z nami bo strokovnjakinja Teja Per 

Program: 
10.45-11.00 registracija udeležencev

11.00-12.00  definicija usklajevanja poklicnega in družinskega življenja,
                     dejavniki, ki vplivajo na (ne)ravnotežje
12.00-12.15 odmor
12.15-13.00 
 organizacijski pristopi podjetja na ustvarjanje življenjskega ravnotežja kot so npr. delo na domu, fleksibilen delovni čas in podobno;

                    upravljanje s časom (time management) in upravljanje s samim seboj (self management

13.00 – 13.15 odmor
13.15-14.00
 pogoste pasti pri upravljanju s časom in

                    postavitev ciljev za doseganje usklajevanje dela in privatnega življenja.

 

Namen seminarja:

Udeležencem delavnice bodo sistematično predstavljena različna področja usklajevanja družinskega in poklicnega življenja (certifikat družini prijaznega podjetja, fleksibilen delovni čas, delo na domu in podobno).  Pogledali si bomo tudi ženski in moški pogled pri usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja. Pogledali si bomo načine postavljanja in doseganja ciljev in konkretnih korakov za spremembe, ki bodo imele pozitiven učinek tako na posameznika kot na podjetje. Pomemben del delavnice bodo tudi predstavljene strategije za učinkovito organizacijo časa in postavljanje prioritet.

Cilji delavnice:

·         poglobljeno razumevanje pomena usklajevanja družinskega in poklicnega življenja;

·         širše razumevanje psihosocialnih tveganj na delovnem mestu kot so stres, izgorelost, fluktuacija, absentizem in prezentizem;

·         strategije za učinkovito organizacijo časa in postavljana prioritet;

·         ugotoviti prednosti urnika, ki vpliva na prihranek na času, kar pozitivno vpliva na bolj učinkovito usklajevanje družinskih in poklicnih obveznosti in

·         določitev ciljev za doseganje pozitivnega usklajevanja družinskega in poklicnega življenja.

Predavateljica: Teja Per, magistrica kadrovskih in izobraževalnih sistemov. Certificirana in licencirana NLP Coachinja, Life Coach in Bussines Coach in v procesu izobraževanja za NLP Praktik. Predavateljica tako na področju osebne rasti, kot na področju strategij postavljanja in doseganja ciljev, mehkih veščin, učinkovitega komuniciranja in reševanja konfliktov in na številnih drugih področjih.

Kotizacija za seminar znaša:

  •  75,00 EUR + 22 % DDV (skupaj 91,5 EUR) za člane GZS in
  • 95,00 EUR + 22% DDV ( skupaj 115,9 EUR) za nečlane 

 

Za vse informacije smo vam na voljo na tel. številki 02 8723 250 ali po mailu koroska.gz@gzs.si. 

Za udeležbo na seminarju je obvezno izpolnjevanje pogoja PCT. Zagotovljena bo primerna razdalja med  udeleženci. 

 

ZA PRIJAVO KLIKNITE TUKAJ

Seminar bo izveden v skladu z navodili NIJZ.
Vljudno vabljeni!

 

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.