Koroška gospodarska zbornica

Novice


RAVNANJE Z ODPADKI V INDUSTRIJI

Ravnanje z odpadki v industriji Koroška gospodarska zbornica

Spoštovani,

 

Vabimo vas na delavnico na temo RAVNANJE Z ODPADKI V INDUSTRIJI, 

v sredo, 23. februar 2022, od 11:00 do 14:00,
v prostorih Koroške gospodarske zbornice, Koroška cesta 47, Dravograd.

 

Odgovorno ravnanje z odpadki je eden ključnih dejavnikov varovanja in ohranjanja okolja. Cilj, ki ga zasledujemo pri ravnanju z odpadki, je zmanjševanje količin odloženih odpadkov in povečevanje deleža njihove ponovne uporabe oziroma recikliranja.

Odpadki v svetovnem merilu predstavljajo velik okoljski problem zaradi onesnaževanja okolja in posledično vpliva na zdravje ljudi, zraven pa vplivajo še na povečano rabo naravnih virov, ki se porabljajo pri proizvodnji izdelkov (bodisi je to plastenka, pločevinka ali avtomobil). V trenutku, ko tak izdelek več ne potrebujemo, ga odvržemo kot odpadek in hkrati zavržemo tudi naravne vire.

Eden izmed pogojev, da bi odpadki lahko ponovno postali koristne surovine, je njihovo ločevanje in pravilno odlaganje v zabojnike za zbiranje odpadkov.

Hkrati je udeležencem izobraževanja, s celovito predstavitvijo zakonskih obveznosti iz področja odpadnih produktov, omogočena tudi pomoč pri optimizaciji stroškov ravnanja z odpadki.

Ali bodo odpadki pomenili težavo ali vir, je odvisno predvsem od tega, kako bomo z njimi ravnali.

 

Z nami bo strokovnjakinja Andreja Kresal 

Program: 
10.45-11.00 registracija udeležencev

11.00-12.00  okoljska zakonodaja na področju odpadkov

                     gospodarjenje z odpadki

                     ločitev med komunalnimi in nekomunalnimi odpadki

                     lastnosti odpadkov
12.00-12.15 odmor
12.15-13.00 
 gradbeni odpadki

                     embalaža in odpadna embalaža

                     vzpostavitev sistema ravnanja z odpadki

                     načrt gospodarjenja z odpadki

                     načini zmanjšanja stroškov ravnanja z odpadki

13.00 – 13.15 odmor
13.15-14.00
 naprave in objekti za predelavo odpadkov

                    primer, ko odpadek izgubi status odpadka

                    sistem ravnanja z okoljem

Predavateljica:
Predavateljica je mag. tehničnega varstva okolja, ki je redno zaposlena že več kot 14 let za področje okolja v avtomobilski industriji kot pooblaščenka za okolje. Poznavanje industrijskih odpadkov je tako le eno izmed področij, s katerimi se vsakodnevno srečuje pri svojem delu. Hkrati je zunanja sodelavka Slovenskega inštituta za kakovost in meroslovje, SIQ, kjer sodeluje kot njihova presojevalka za okoljske standarde ISO 14001:2015 in EMAS. Ima izkušnje pri vpeljavi okoljskega standarda v podjetja, pripravlja pa tudi izobraževanja na temo učinkovitega izvajanja notranjih presoj po standardu ISO 14001:2015.

Kotizacija za seminar znaša:

  •  85,00 EUR + 22 % DDV (skupaj 103,7 EUR) za člane GZS in
  • 105,00 EUR + 22% DDV ( skupaj 128,1 EUR) za nečlane 

 

Za vse informacije smo vam na voljo na tel. številki 041 205 002  ali po mailu koroska.gz@gzs.si. 

Za udeležbo na seminarju je obvezno izpolnjevanje pogoja PCT. Zagotovljena bo primerna razdalja med  udeleženci. 

 

ZA PRIJAVO KLIKNITE TUKAJ

Seminar bo izveden v skladu z navodili NIJZ.
Vljudno vabljeni!

 

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.