Koroška gospodarska zbornica

Novice


Projekt Polet: KAJENJE NA DELOVNEM MESTU? SAJ SEM VENDAR V DOMAČI DNEVNI SOBI!


 

Projekt Polet: KAJENJE NA DELOVNEM MESTU? SAJ SEM VENDAR V DOMAČI DNEVNI SOBI!


 

Že dolgo vemo, da kajenje ubija, pa vendar milijoni še vedno kadijo in vsako leto se za kajenje odločajo vedno novi. Kajenje je odločitev posameznika oz posameznice, v katero delodajalec ne sme posegati. A v zaprtih javnih in delovnih prostorih ga že dlje časa prepoveduje poseben zakon. Prav tako lahko delodajalec pod določenimi pogoji med delovnim časom in na območju v njegovi lasti zaposlenim prepove kajenje.

31. maja obeležujemo svetovni dan brez tobaka. Tobačni izdelki so škodljivi za zdravje in povzročajo številne bolezni, ki bi jih sicer lahko preprečili, poudarjajo zdravniki. Čeprav je nekdaj veljalo, da je kajenje le slaba razvada, imamo danes znanstvene dokaze o tem, da je kajenje v osnovi fiziološka odvisnost. Opustitev kajenja in rabe drugih nikotinskih izdelkov je koristna za zdravje v kateremkoli starostnem obdobju, v času COVID–19 pa je še posebej pomembna, saj so imajo kadilci zvišano tveganje za zaplete pri okužbi s COVID-19.

Po drugi strani pa je čas COVID-19 prinesel tudi veliko dela od doma in torej za mnoge kadilce past – sedaj lahko kadijo tudi na delovnem mestu – doma! Delo od doma sicer še vedno odpira mnoge dileme, prepoznanih je veliko pozitivnih in hkrati tudi negativnih plati te oblike dela. Dejstvo je, da mnogi delajo od doma in torej tudi v drugačnih okoliščinah tudi kar se tiče delovnega mesta in kajenja.

Delu na domu ima številne odlike, kot je lažje usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja, več priložnosti za telesno dejavnost in prožno razporejanje delovnega časa, prihranek časa za pot na delo, manjše okoljske obremenitve, višjo učinkovitost in nižje operativne stroške. MOD in SZO ob tem tudi ugotavljata, da je vidik varnosti in zdravja pri delu na domu včasih zanemarjen. Zato obe mednarodni organizaciji poudarjata, da je treba delo na domu organizirati tako, da ne vodi v slabšo varnost ter slabše telesno in duševno zdravje delavk in delavcev. Med najpogostejšimi negativni vplivi dela na domu so npr. osamljenost, izgorelost, depresija, nasilje v družini, kostno-mišične in druge poškodbe ter obolenja, preobremenitve oči, povečana raba alkohola in kajenje, dolgotrajno sedenje, podaljšan čas, preživet za zasloni, ter pridobivanje telesne teže.

Varnost in zdravje pri delu je skupna skrb vlad, delodajalcev ter zaposlenih. Vsi imajo pomembno nalogo njenega varovanja in tudi preventivne skrbi za zdravje. Kolikokrat smo pri tem pomislili kako je z napori, ki so bili v preteklih letih vlagani v preprečevanje kajenja na delovnem mestu! In kje smo sedaj?


Vir