Koroška gospodarska zbornica

Novice


Seminar: BILANCA STANJA IN IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

IPI in BS Koroška gospodarska zbornica


Vabimo vas na seminar na temo BILANCA STANJA IN IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA, ki bo 22.9.2022 na sedežu Koroške gospodarske zbornice, Koroška cesta 47, Dravograd.

Z nami bo strokovnjakinja Jana Galič

Direktorji, lastniki, samostojni podjetniki, komercialisti…ALI VESTE KAJ O VAS »POVE« VAŠA »BILANCE STANJA« IN »IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA« ?

 

Podatki o poslovanju tako nas (d.o.o., s.p., d.d.) kot naših kupcev oziroma dobaviteljev, so osnova za sprejemanje poslovnih odločitev.

Glavni vir navedenih podatkov sta nedvomno BILANCA STANJA (BS) in  IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA (IPI).

Kaj prikazujeta, kako ju beremo in razumemo, pa je odvisno od tega, kakšno je naše poznavanje »postavk" BS in IPI. Skratka, dober vodja (direktor, lastnik, komercialist) mora za uspešno vodenje »obvladovati« tudi osnovno poznavanje računovodskih izkazov, kar je namen seminarja. BS in IPI bosta prikazana praktično na osnovi poslovanja izmišljenega podjetja.

Program:


10.30 - 11.00

Registracija udeležencev

 

11.00 - 11.45 

Kaj je BS in kaj IPI,

RAZLIKA MED IZKAZOM POSLOVNEGA IZIDA IN »DAVČNO BILANCO«

Osnovno načelo BS; AKTIVA=PASIVI,

Kakšno je premoženje podjetja in kaj ga sestavlja,

11.45 - 12.30

KAKO IZRAČUNAM PREMOŽENJE, KI JE POTREBNO ZA OHRANITEV OSNOVNEGA KAPITALA …

Zakaj moramo paziti, da pravilno ločujemo med kratkoročnimi in dolgoročnimi obveznostmi ,

Smo sposobni s svojimi kratkoročnimi sredstvi pokriti svoje kratkoročne obveznosti?

12.30 - 12.45

Odmor za kavo

12.45 - 14.15

Kje najdemo odgovor na vprašanje« Čigavo je premoženje ?« in kako izračunamo »KAPITAL« podjetja,

 Kaj  vključuje »PODJETNIKOV KAPITAL«

Vemo kaj so  REZERVE, kaj so REZERVACIJE in kaj VEZANE REZERVE

Kaj banki »pomeni« velikost kapitala  in zakaj je pomembna njegova struktura,

Je možno, da imam dobiček, kljub temu, da imam vseskozi likvidnostne težave ?

Kaj je to BILANČNI DOBIČEK,

KAZALNIKI- Kaj nam »pove« kazalnik LIKVIDNOST.

 

14.15 -14.30

Vprašanja udeležencev

 

 

SEMINAR JE NAMENJEN

Direktorjem, lastnikom družb, samostojnim podjetnikom, komercialistom, svetovalcem, računovodjem in vsem, ki si želijo pridobiti osnovno znanje o poznavanju BS in IPI ali pa to znanje le osvežiti.

 

SEMINAR BO VODILA:

Jana Galič, dipl.ekon., davčna svetovalka, dolgoletni vodja finančno računovodske službe. Je članica državne izpitne komisije za NPK kvalifikacije knjigovodja oz. računovodja in samostojna izvajalka številnih seminarjev, delavnic in usposabljanj (NPK knjigovodja, NPK računovodja,…) s področja računovodstva in davkov. Je avtorica mnogih člankov z davčno vsebino, redno odgovarja na vprašanja naročnikov za založbo Verlag Dashöfer, kot avtorica in soavtorica pa je izdala tudi štiri priročnike..

 

Kotizacija za seminar znaša za člane 90,00 EUR + 22 % DDV (skupaj 109,8 EUR)

za nečlane 110,00 EUR + 22% DDV  (skupaj 134,2 EUR)

Prosimo potrdite vašo udeležbo na seminarju do 20.9.2022 na koroska.gz@gzs.si

za vse informacije smo vam na voljo na tel. številki 041 205 002 ali po mailu koroska.gz@gzs.si. 

 

S spoštovanjem, 

 

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.