Koroška gospodarska zbornica

Novice


Arhiv: Projekt Polet: POMEMBNI REZULTATI PROJEKTA POLET

Projekt Polet: POMEMBNI REZULTATI PROJEKTA POLET


Zaključuje se štiriletni projekt Polet, v katerem je aktivno sodelovalo 121 podjetji iz Kohezijske regije Vzhodna Slovenija in je bil namenjen ozaveščanju delodajalcev o pomenu aktivnega in zdravega staranja na delovnem mestu. V projektu je bil razvit celovit poslovni model ukrepov, ki delodajalcem pomaga pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji ukrepov za ravnanje s starejšimi zaposlenimi in za zmanjševanje odsotnosti z dela. Z aktivnostmi, ki temu sledijo, se odpravlja starostna diskriminacija, oblikujejo se delovna mesta po meri zaposlenih ter organizacija delovnega časa po meri starejših, krepi se promocija zdravja in zdravstvena preventiva, načrtujejo se sekundarne kariere, razmišlja se o pozitivnih posledicah starostne raznolikosti zaposlenih in pomenu medgeneracijskega mentorstva ter še o mnogočem, kar bodo morala podjetja pospešeno vključevati v svoje poslovne modele.

Implementacija modela je v vključena podjetja prinesla številne koristi in pozitivne učinke, med katerimi so najbolj ključni naslednji:

1.       Podjetja zaznavajo manj ovir na področju aktivnega in zdravega staranja – na začetku projekta je skoraj tri četrtine podjetij v obeh sklopih bilo mnenja, da na področju aktivnega in zdravega staranja nima dovolj znanja in informacij, po implementaciji modela pa je tako menilo le še nekoliko več kot četrtina podjetij.

2.       V začetku projekta so imeli delodajalci nekako več razlogov, zakaj ne bi zadržali starejšega, ob koncu projekta pa se je to število zmanjšalo – delodajalci se bolj zavedajo, da je potrebno starejše zaposlene z ustreznimi ukrepi zadrževati na delovnem mestu tudi po datumu, ko bi se že lahko upokojili.

3.       Podjetja poročajo, da so velik napredek v času izvajanja projekta dosegla tudi na področju spodbujanja medgeneracijskega sodelovanja v podjetju.

Gre za zelo pozitivne učinke, če upoštevamo kratek čas implementacije modela v podjetja (t. j. 16 mesecev) in dejstvo, da se številna podjetja pred vstopom v projekt niso aktivno ukvarjala s področjem aktivnega in zdravega staranja svojih zaposlenih, hkrati pa smo bili priča velikemu omejitvenemu dejavniku – epidemiji covida-19.

Vsak zaključek je začetek novega. Zaradi demografskih trendov in sprememb je potreba po projektih, ki celostno naslavljajo področje aktivnega in zdravega staranja ter odsotnosti z dela izjemno pomembna. Delodajalce je namreč pomembno še naprej osveščati o tem, da področje aktivnega in zdravega staranja ter odsotnosti z dela niso zgolj »težava«, ki jo je potrebno odpraviti, temveč, da preventivna skrb za zdravje na delovnem mestu predstavlja priložnost, da se izboljšajo delovni pogoji, hkrati pa tudi počutje, klima v organizaciji, odnosi ter s tem tudi zavzetost in učinkovitost zaposlenih. Hkrati je pomembno zaposlene informirati o pomenu zdravja ter jih motivirati, da prevzamejo skrb za lastno zdravje. Delo je torej treba nadaljevati, ne samo v podjetjih, ki so imela pozitivno izkušnjo v projektu Polet, tudi v vseh ostalih.

Vir

 

 

 

 

Projekt POLET sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

 

 

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.