Koroška gospodarska zbornica

Novice


Delavnica: EXCELOV EKSPERT ZA PRIPRAVO IN ANALIZO PODATKOV,

Seminar Excelov ekspert Koroška gospodarska zbornica

Vabimo vas na delavnico; EXCELOV EKSPERT ZA PRIPRAVO IN ANALIZO PODATKOV,

ki bo potekal od 16.5. do 18.5.2023 (5 šolskih ur od 9.10 do 13.30) na sedežu Koroške gospodarske zbornice, Koroška cesta 47, Dravograd. 

Sodoben način življenja in dela nas sili v vsakodnevno iskanje poti do kakovostnih informacij o dogajanjih v delovnih in družbenih procesih. Na razpolago imamo veliko podatkov, ki jih lahko z računalniškimi programi in ustreznim znanjem povežemo v uporabne informacije. Uporabo teh informacij za poslovno odločanje lastnikov in vodij v tujini označujemo s kratico BI (angl. Business Intelligence).

Delavnica "Excelov ekspert za pripravo in analizo podatkov" je namenjena predvsem tistim, ki pogosto pridobivajo večje količine podatkov iz različnih virov, jih preurejajo, čistijo, med seboj komunicirajo in uporabljajo za izdelovanje različnih zahtevnejših analiz, poročil in predstavitev. Prihranki časa in dela, ki jih na delavnici z predstavljenimi tehnikami dela lahko dosežemo, so pogosto nepredstavljivi.

Primerna je za osebe, ki že vsakodnevno uporabljajo program Excel na naprednem nivoju, ki so popisane s klikom na povezavo. V kolikor vas zanima delavnica Excel začetni ali Excel napredni, nas o tem prosim obvestite.

VSEBINA DELAVNICE
Mnogi naprednejši uporabniki Excela se strinjajo, da je Power Query eno izmed najboljših, če ne celo najboljše na novo dodano orodje v Excel po vrtilnih tabelah. Namenjeno je avtomatizaciji urejanja in preoblikovanja podatkov ter njihovemu uvozu iz različnih zunanjih virov. Ko v njemu pripravljene podatke s pomočjo Power Pivota združimo v podatkovni model in po potrebi dodatno obdelamo, si na stežaj odpremo vrata k njihovi poglobljeni analizi in vizualizaciji.

Power Query – pridobivanje, urejanje in preoblikovanje podatkov:
• pridobivanje podatkov iz notranjih in različnih zunanjih virov,
• upravljanje virov podatkov,
• odstranjevanje nepotrebnih podatkov,
• zapolnjevanje polj,
• nastavitev formata podatkov,
• združevanje stolpcev,
• iskanje in zamenjava podatkov,
• »rezanje« in »čiščenje« besedila,
• razdeljevanje stolpcev,
• dodajanje stolpcev po meri,
• dodajanje računskih stolpcev,
• upravljanje korakov poizvedbe,
• združevanje podatkov,
• dodajanje poizvedb,
• spajanje poizvedb

Power Pivot in podatkovni model - povezovanje tabel v podatkovni model, računanje, osnove DAX-a: 
- vzpostavljanje in upravljanje povezav v podatkovnem modelu,
- dodajanje notranjih in zunanjih virov v Power Pivot,
- nastavitev formata stolpcev,
- skrivanje stolpcev,
- uporaba programskega jezika DAX za dodajanje računanja v Power Pivot,
- računanje z dodajanjem stolpcev
- računanje povzetkov. 

Analiza in vizualizacija podatkov (Dashboard):
- priprava vrtilne tabele iz podatkov, obdelanih v Power Queryju,
- priprava vrtilne tabele iz podatkov, povezanih v podatkovni model,
- prikaz vrednosti računanih stolpcev in povzetkov v vrtilnih tabelah,
- razčlenjevalniki,
- vrtilni grafikoni
- interaktivna povezava različnih vizualnih elementov 

Z na delavnici predstavljenimi dodatnimi Excelovimi orodji se naučimo, kako lahko določena ponavljajoča se opravila izvedemo hitreje, lažje, elegantnejše. Dodatne prednosti uporabe teh orodij se pokažejo v primerih, kadar naknadno dodajamo ali spreminjamo izvorne podatke. Poleg tega lahko s temi orodji obdelujemo tudi zelo velike baze, tudi tiste, ki presegajo 1 milijon zapisov in jih kot takšne na klasičnih Excelovih delovnih listih ne moremo.

POSEBNOSTI IZVEDBE DELAVNICE
- Delovanje posameznih ukazov in tehniko dela udeleženci spoznavajo na praktičnih primerih, s katerimi se srečujejo tudi v svojem poslovnem okolju. Tako poleg zanesljivega znanja pridobijo tudi uporabne primere za nadalno delo.
- Znanje se posreduje, preizkuša in postopno utrjuje skozi ponavljanje postopkov v različnih kombinacija in v različnih smiselno zaključenih celotah, kar omogoča udeležencem enostaven prenos znanja v njihovo poslovno okolje in maksimalen izkoristek vloženega časa.
- Na delavnici udeleženci prejmejo literaturo in predloge za delo.
- Udeleženci lahko po zaključku uspodabljanja koristijo brezplačno telefonsko pomoč in svetovanje.
- V času namenjenemu utrjevanju snovi, lahko udeleženci delajo na lastnih primerih podatkovnih virov in iz njih izdelajo lastne analize. To jim se dodatno olajša uporabo pridobljenih znanj v svojem delovnem in zasebnem okolju.

Delavnico izvaja podjetje AGORA d.o.o., ki je bilo ustanovljeno 21.9.1989. Sedež podjetja je na Parmovi 53 v Ljubljani, kjer imajo učilnice za izobraževalno delo in kabinete za razvojno ter svetovalno delo. 
Podjetje opravlja dejavnost kompetenčnega centra odraslih za motiviranje in izboljševanje ključnih kompetenc, digitalne pismenosti, podjetnnosti in samoiniciatovnosti, ter pismenosti. 
Da so pravi partner pri zagotavljanju digitalnih kompetenc, med drugimi govorijo dejstva, da so že vrsto let Avtorizirani trening centra za podjetje Autodesk in pooblaščeni center za izdajo evropskih računačniških spričeval - ECDL. 

Kotizacija za seminar znaša:

za člane: 300,00 EUR + 22% DDV
za nečlane 500,00 EUR + 22% DDV

TRR: 0292 4001 7841 495 Banka: Nova Ljubljanska banka d.d., IBAN SI56029240017841495; SWIFT LJBASI2X

TRR: 0310 0100 2177 231 Banka: SKB banka d.d., IBAN SI56031001002177231; SWIFT SKBASI2X

Pri plačilu navedite sklic 3010.

Prijave zbiramo do 12.5.2023

Za vse informacije smo vam na voljo na tel. številki 041 205 002  ali po mailu koroska.gz@gzs.si. 

S spoštovanjem,

Katja Pokeržnik
Direktorica

Gospodarska zbornica Slovenije
Koroška gospodarska zbornica

Koroška cesta 47, 2370 Dravograd

m: 031 647 677
e:katja.pokerznik@gzs.si

w:www.gzs.si/koroska_gz

     

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.