Koroška gospodarska zbornica

Novice


Prijava škode po poplavah in trenutno sprejeti ukrepi

novice 28.8.2023 Koroška gospodarska zbornica

Spoštovani, 

 

Posredujemo vam na enem mestu zbrane vse roke, informacije in povezave pri prijavi škode ob poplavah.

Škoda na materialu, zalogah, strojih in opremi

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport

Škoda na materialu, zalogah, strojih in opremi

Rok za posredovanje ocene škode je petek, 1. september 2023.

po elektronski pošti na naslov: poplave2023.mgts@gov.si 

ali  po navadni pošti na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Trubarjeva ulica 11, 2000 Maribor (z oznako »Poplave avgust 2023«)

 

 

V prvem koraku je potreben le izpolnjen obrazec.

 

V nadaljevanju bo potrebno škodo dokazati:

-        Škodo na strojih in opremi: izpolnjen obrazec in cenilni zapisnik.

-        Škoda na zalogah: izpolnjen obrazec in cenilni zapisnik.

-        Izpad prihodka: izpolnjen obrazec, ki je požigosan in podpisan s strani pooblaščenega računovodje.

Navodilo za izpolnjevanje obrazca za oceno škode poplave 2023 v3

OBRAZEC z izjavo poplave 2023

Škoda na objektih

Prijava na občine

 

Črna na Koroškem

Rok: 1.9.2023, do 12. ure   

Povezava

 

Dravograd

Rok: 31.8.2023

Povezava

 

Mežica

Rok: 15.9.2023 do 10. ure

Povezava

 

Mislinja

Rok: 28.8.2023

Povezava

 

Muta

Rok: 15.9.2023

Povezava         

 

Podvelka

Rok: 21.9.2023

Povezava

 

Prevalje

Rok: 5.9.2023 do 10.00 ure

Povezava

 

Radlje ob Dravi

Rok: 28.8.2023

Povezava

 

Ravne na Koroškem

Rok: 31.8.2023 do 10. ure

Povezava

 

Ribnica na Pohorju

Rok: 18.9.2023

Povezava

 

Slovenj Gradec

Rok: 31.8.2023

Povezava

 

Vuzenica

Rok: 28.8.2023 

Povezava

Čakanje na delo, višja sila, samozaposleni

Rok za prijavo zaposlenih na ZZZS je danes, 28.8. preko portala za delodajalce Zavoda RS za zaposlovanje Prijava višja sila, čakanje na delo. V kolikor nimate vseh informacij, opravite nepopolne prijave, ki jih boste lahko naknadno dopolnili.

 

Povračilo nadomestila plače v primeru višje sile

 

Povračilo nadomestila plače v primeru višje sile lahko uveljavljate za delavce, ki ne morejo opravljati dela zaradi višje sile ter je posledica naravne nesreče poplav iz avgusta 2023, in sicer gre za primere: 

 • nezmožnosti prihoda na delo

 • nezmožnost opravljanja dela zaradi opravljanja nujnih ravnanj, kot so: 

  • odpravljanja škode, zavarovanja življenja, zdravja ljudi, živali,

  •  odvračanja in preprečevanja škode

 • drugih okoliščin, ki preprečujejo opravljanje dela zaradi posledic te naravne nesreče (npr. zaradi zagotavljanja varstva otrok zaradi zaprtja vrtcev ipd.). 

Koliko znaša?

Pravica do nadomestila plače znaša 80 % osnove (povprečne mesečne plače za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev oziroma iz obdobja dela zadnjih treh mesecih pred začetkom odsotnosti), pri čemer nadomestilo plače ne sme biti nižje od minimalne plače. 

Nadomestilo plače bo delavec lahko prejemal za čas, ko obstajajo okoliščine višje sile.

Upravičeno izplačana nadomestila plač delavcev, ki zaradi višje sile ne morejo opravljati dela, vam država povrne v celoti

 

Katera dokazila?

K vlogi za uveljavitev povračila nadomestila plače boste morali priložiti izjavo delavca o obstoju okoliščin, ki vplivajo na nastanek višje sile.

Povračilo nadomestila plače na začasnem čakanju na delo

 

Delodajalci, ki ste bili registrirani najpozneje na dan 2. avgusta 2023 ter začasno ne morete zagotavljati dela zaradi posledic poplav (npr. zaradi poplavljenih poslovnih prostorov ali drugih okoliščin, ki onemogočajo delo), lahko uveljavljate pravico do delnega povračila nadomestila plače delavcem od 3. avgusta  dalje.

Delnega povračila nadomestila plače ne morete uveljavljati za:

 • osebo, ki z vami nima sklenjene pogodbe o zaposlitvi,

 • delavca v času teka odpovednega roka.

Koliko znaša?

Nadomestilo znaša 80 % plače in ne sme biti nižje od minimalne plače. 

Upravičeno izplačano nadomestilo plače za čakanje na delo  vam država povrne v 80 % nadomestila plače  z vsemi davki in prispevki delodajalca (bruto II). 

 

Katera dokazila?

K vlogi za uveljavljanje  povračila nadomestila plače na začasnem čakanju na delo boste morali predložiti:

 • izjavo za pravilnost, za katero kazensko in materialno odgovarjate, da v obdobju, za katerega uveljavljate delno povračilo nadomestila plače zaradi posledic poplav ne morete zagotavljati dela delavcem,

 • dokazila o napotitvi delavcev na začasno čakanje na delo,

 • izjavo, da ste zaposlenim do dneva vložitve vloge izplačali plačo in vsa nadomestila plače.

Ukrep višja sila je  v veljavi od 3. avgusta 2023 do 31. decembra, čakanje na delo pa od 3. avgusta do 31. oktobra z možnostjo podaljšanja. 

 

 Več informacij višja sila, čakanje na delo

 

Za zaposlene, ki so opravljali čiščenje, država pripravlja ukrep povračila v celoti, podrobnosti in rok za prijavo bodo znane v tem tednu

Webinar – pomoč pri pripravi prijave škode 

Vse aktualne informacije vam posredujemo tudi preko Viber skupine: Viber poplave GZS

 

Vse aktualne informacije, pomoč podjetjem s tehničnim kadrom in drugimi storitvami so na povezavi: https://www.gzs.si/poplave2023/Obrazec/Poplave.

 

Za vsa vprašanja in pomoč pri obrazcih smo vam na voljo: katja.pokerznik@gzs.si , 031 647 677

Gospodarski forum koroške regije 2023

Kje: Športna hiša Radlje ob Dravi

Kdaj: 8.9.2023 ob 13.00

Več informacij

 

FACEBOOK IN INSTAGRAM – kako ju optimalno uporabiti za trženje in prodajo

Kje: Online 

Kdaj: 13. 9. 2023, ob 11.30

Več informacij

 

Chat GPT

V živo!

Kje: Koroška gospodarska zbornica 

Kdaj: 13. 9. 2023, ob 9.00

Več informacij

 

Kako pravilno poskrbeti za varstvo osebnih podatkov po GDPR in ZVOP-2

 

Kje: Koroška gospodarska zbornica

Kdaj: 4.10.2023, ob 11.00

Več informacij

 

 

O obdavčitvi povračilnih stroškov v zvezi z delom, v "luči" zadnjih sprememb davčne uredbe 

Kje: Koroška gospodarska zbornica

Kdaj: 17.10.2023, ob 11.00

Več informacij

 

Katja Pokeržnik
Direktorica

Gospodarska zbornica Slovenije
Koroška gospodarska zbornica

Koroška cesta 47, 2370 Dravograd

m: 031 647 677
e:katja.pokerznik@gzs.si

w:www.gzs.si/koroska_gz

     

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.