Informacije in pomoč

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Javni razpis P7E 2023 – Krizno likvidnostni kredit


  JAVNI RAZPIS JE ZAPRT.

  Slovenski podjetniški sklad prek javnega razpisa Krizno likvidnostni kredit P7E 2023 razpisuje 10 milijonov evrov likvidnostnih posojil. Posojila so namenjena podjetjem, ki so utrpela gospodarsko škodo zaradi obvladovanja kriznih razmer na področju oskrbe z energijo.

  Predmet produkta: krediti za mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP).

   

  Namen produkta: zagotoviti hitro in ugodno financiranje kot pomoč pri saniranju posledic energetske krize na gospodarstvo.

   

  Cilji javnega razpisa:

  • omogočiti hiter dostop MSP-jem do ugodnega financiranja, ki se kaže predvsem v:
   • nižji obrestni meri kredita,
   • brez stroškov odobravanja in vodenja,
   • nižjih zavarovalnih zahtevah,
   • ročnosti kredita,
   • možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita;
  • omogočiti MSP-jem dostop do virov financiranja po ugodnih pogojih financiranja ter z omejitvijo izvajanja prekomernih postopkov odobritve kredita (enostavnejši in hitrejši postopek pridobitve kredita);
  • »preživetje« oz. ohranitev poslovanja podjetij;
  • ohranitev delovnih mest.

   

  Skupni razpoložljivi znesek razpisa: 10.000.000 EUR.

   

  Kreditni pogoji:

  • Višina financiranja: od 15.000 EUR do 100.000 EUR kredita
   (možnost oddaje ene vloge)
  • Intenzivnost financiranja: 100 % kritje upravičenih stroškov
  • Odplačilna doba:
   2-5 let za kredite od 15.000 do 50.000 EUR
   27 let za kredite od 50.001 do 100.000 EUR
  • Moratorij: od 1 do 6 mesecev
   (z možnostjo podaljšanja do največ 24 mesecev )
  • Obrestna mera: letna fiksna 2,6 %
  • Zavarovanje:
   8 menic podjetja za kredite od 15.000 do 50.000 EUR
   8 menic podjetja + osebno poroštvo za kredite od 50.001 do 100.000 EUR
  • Brez stroškov vodenja in odobritve kredita

   

  Pogoji za kandidiranje:

  • Glavni pogoj: letni strošek energije je v letu 2022 znašal 0,5 % glede na čiste prihodke od prodaje
  • Višina kredita ne sme presegati 30 % od vrednosti čistih prihodkov od prodaje, doseženih v letu 2022
  • Najmanj 1 zaposlen za polni delovni čas
  • Podjetje ustanovljeno pred 1.1.2022
  • Bonitetna ocena vsaj SB8
  • Podjetje ne sme biti v težavah
  • Podjetje ne spada v izključen sektor
  • »de minimis«

   

  Pogoji za črpanje kredita:

  • Črpanje: Namensko in v enkratnem znesku
   (najkasneje v 45 dneh od odobritve kredita)
  • Način odplačevanja: mesečen, obročen

   

  Upravičeni stroški:

  • Opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme)
  • Neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc,..)
  • Stroški materiala in trgovskega blaga
  • Stroški storitev

   

  Obdobje nastanka upravičenih stroškov: od 01.01.2023 do 31.05.2024

   

  Razpisni roki in način oddaje vloge

  • Oddaja vloge je elektronska, preko ePortala Sklada
  • Vlogo se lahko odda na naslednje prijavne roke:
   • 15. 9. 2023 do 14.00 ure
   • 15. 11. 2023 do 14.00 ure
   • oziroma do porabe vseh sredstev

   

  Več informacij o razpisu in razpisna dokumentacija so na voljo tukaj.

  Fotogalerija