Informacije in pomoč

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Aktualna vprašanja v mednarodni prodaji blaga, 16.06.2010

  Seminar

  Aktualna vprašanja v mednarodni prodaji blaga
  16. junij 2010 od 9.00 do 14.30 ure

   Poslovna oaza GZS (VII. nadstropje), Ljubljana

  Skokovita globalizacija in internacionalizacija trgovanja gresta z roko v roki. Vse več podjetij se bodisi izvozno usmerja in skuša svoje produkte plasirati na tujih trgih, bodisi na njih nastopa v vlogi kupca surovin, polizdelkov ali izdelkov, ki jih potrebuje za svoje poslovanje.

  Dobro poznavanje kombinacije pravne ureditve, ekonomskih zakonitosti ter skritih pasti v mednarodni prodaji blaga poslovnim subjektom prinaša praktične prednosti, ki pridejo do izraza v vseh fazah življenjskega cikla posla. Zato na Gospodarski zbornici Slovenije 16. junija pripravljamo seminar Aktualna vprašanja v mednarodni prodaji blaga. Z uglednimi gosti bomo odgovarjali na aktualna vprašanja gospodarstva, ki se ob tem zastavljajo, s poudarki na praktičnih izkušnjah.

  Seminar je namenjen zlasti tržnikom, komercialistom, vodjem področja prodaje/nabave, pravnikom, ekonomistom in vsem ostalim, ki se v praksi srečujete z mednarodno prodajo in nakupom blaga.

  Program:

  9.00-9.20

  Registracija udeležencev

  9.20-10.00

  Temeljna vprašanja mednarodne prodaje Blaga in Konvencija Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga, Prof. dr. Matjaž Tratnik, profesor mednarodnega gospodarskega prava na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru

  10.00-10.40

  Plačila in instrumenti njihovega zavarovanja v mednarodnem prometu, dr. Peter Falatov, docent na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani

  10.40-11.20

  Ponudba in njen sprejem z vidika najpogostejših zapletov v poslovni praksi, Marko Djinović in Peter Rižnik, samostojna svetovalca v Pravni službi GZS

  11.20-11.40

  Čas za diskusijo in vprašanja

  11.40-12.10

  Odmor

  12.10-12.50

  Kršitev mednarodne prodajne pogodbe in njene posledice, dr. Aleš Ferčič, asistent na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru

  12.50-13.30

  Skrite pasti v praksi mednarodne prodaje blaga, Mitja Kolbe, vodja prodaje Špica International, d.o.o.

  13.30-14.30

  Praktična delavnica: Sklepanje mednarodnih prodajnih pogodb

  Udeleženci seminarja prejmejo tudi knjigo Mednarodna prodaja blaga, Konvencija Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga avtorjev Marka Djinovića in Petra Rižnika. Knjiga je nepogrešljiv pripomoček pri pripravi in izvrševanju mednarodne prodajne pogodbe. Bralca na pregleden in razumljiv način seznani z vsebino Konvencije, razloži posamezne člene, jih ponazori še s številnimi praktičnimi primeri ter nudi primerjavo z ureditvijo po Obligacijskem zakoniku.

   PRIJAVE IN INFORMACIJE:

  Suzana Janežič, tajništvo Pravne službe
  Dimičeva 13, 1504 Ljubljana
  tel.: 01 58 98 184
  e-mail: pravnasluzba@gzs.si
  http://pravniportal.gzs.si

  CENA: Kotizacija znaša 120 € za člane GZS in 160 € za ostale udeležence. DDV je vključen v ceno. Za vsakega nadaljnjega udeleženca iz istega podjetja priznavamo dodaten 15% popust.

  DODATNE INFORMACIJE

  Rok za prijavo je 11. junij 2010. Kotizacijo poravnajte na poslovni račun SI56 0292 4001 7841 495 pri NLB d.d., sklic 1100-286-vaša matična številka najmanj 3 dni pred izvedbo seminarja. Odpoved udeležbe je možna največ tri delovne dni pred izvedbo. Prijavljeni udeleženci, ki udeležbo prekličejo po tem roku ali se seminarja ne udeležijo oz. ne pošljejo drugega udeleženca, do povrnitve kotizacije niso upravičeni oz. morajo poravnati celotno kotizacijo.

  Fotogalerija