Informacije in pomoč

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Pismo s pozivom za plačilo odkupnine podjetjem

  Na Tržni inšpektorat RS smo prejeli kar nekaj prijav podjetij in podjetnikov, ki so po pošti prejeli pismo družbe Karizma plus d.o.o. z odkupnino 10,77 evra, v katerem se je nahajala dostopna koda za dostop do spletnih strani te iste družbe na naslovu www.davcnizakonivrepublikisloveniji.si in račun za dostopno kodo, ki pa je naslovniki sploh niso naročili.

  Pri družbi Karizma plus d.o.o. smo dne 19. 8. 2009 opravili inšpekcijski pregled, kjer smo poleg preverjanja ustrezne statusne ureditve družbe za opravljanje dejavnosti, preverili ravnanje družbe v zvezi s pošiljanjem pisemskih pošiljk. Pri tem je bilo ugotovljeno, da je družba podatke o pravnih subjektih pridobila iz javno dostopne baze podatkov in sicer iz Poslovnega registra Slovenije.

  Na podlagi ugotovitev inšpekcijskega pregleda je bilo ocenjeno, da gre za dejanje nelojalne konkurence po določilih drugega odstavka 13. člena Zakona o varstvu konkurence, saj je družba pisma s kodo pošiljala (v pisemski ovojnici modre barve z napisom "davčni zakoni v Republiki Sloveniji", ki daje videz uradne pošiljke državnega organa), ne da bi ga podjetja ali podjetniki naročili.

  Vsem podjetjem in podjetnikom, ki so že prevzeli pošiljko, pa ugotavljajo, da kode ne potrebujejo, predlagamo, da zahtevajo povračilo plačanega zneska. Tistim, ki pošiljke še niso prejeli, pa, da so previdni in ob prevzemanju pošte še pred plačilom dobro preverijo, kakšna je vsebina pošiljke ter ali gre dejansko za uradno pisanje ali ne.

  Fotogalerija