Informacije in pomoč

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Javno povabilo za izvajanje mentorstva za mlade

  Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je v petek, 15. 11. 2013 na svoji spletni strani: http://www.sklad-kadri.si objavil javno povabilo za izvajanje mentorstva za mlade.

  Namen javnega povabila je z medgeneracijskim prenosom znanj in izkušenj prispevati k večji zaposljivosti in konkurenčnosti mladih in starejših delavcev.

  S programom bomo sofinancirali  izvajanje mentorstva za novozaposlene iskalce prve zaposlitve, stare do 30 let. Z načrtnim mentorstvom se bo skrajšal čas uvajanja novozaposlenega, obenem pa bo ta po končanem uvajanju bolje usposobljen za opravljanje delovnih nalog.

  Mentorstva bodo izvajali usposobljeni mentorji zaposleni pri izbranih delodajalcih po vnaprej pripravljenem programu mentorskega dela.

  Za pridobivanje pedagoško andragoških znanj mentorjev bo sklad organiziral brezplačne delavnice.

  Prijavijo se lahko delodajalci, osebe zasebnega prava, registrirani za opravljanje dejavnosti v Sloveniji, ki imajo vsaj enega zaposlenega.

  Delodajalci z manj kot 10 zaposlenimi lahko oddajo ponudbo za izvajanje enega mentorstva, delodajalci z 11 do vključno 20 zaposlenimi lahko oddajo ponudbo za izvajanje dveh mentorstev in delodajalci z več kot 20 zaposlenimi lahko oddajo ponudbo za izvajanje treh mentorstev.

  Izbranemu delodajalcu bo podeljena subvencija za zaposlitev mlade osebe v višini 3.000,00 EUR ali 5.000,00 EUR (odvisno od sklopa programa, ki ga bo izvajal) ter sofinancirana strošek predhodnega zdravniškega pregleda in strošek mentorja na mesec.

  Povabilo je odprto od 29. 11. 2013 do razdelitve razpoložljivih sredstev oziroma najkasneje do 31. 1. 2014. Odpiranje ponudb se bo pričelo 3. 12. 2013.

  Javno povabilo se izvaja v okviru programa »Mentorstvo za mlade«, ki ga delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«, 1.2 prednostne usmeritve »Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost«.

  Fotogalerija