Informacije in pomoč

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Javno povabilo podjetjem za oddajo prijav in sodelovanje v »PROGRAMU ZA SPODBUJANJE RAZVOJA NOVIH PRODUKTOV V LETIH OD 2013 DO 2015 - RNP 2013«

  Javno povabilo podjetjem za oddajo prijav in sodelovanje v »PROGRAMU ZA SPODBUJANJE RAZVOJA NOVIH PRODUKTOV V LETIH OD 2013 DO 2015 - RNP 2013«

  Predmet javnega povabila:

  Predmet javnega povabila je zbiranje posameznih prijav oziroma projektnih predlogov podjetij za sodelovanje v Programu za spodbujanje razvoja novih produktov v letih od 2013 do 2015 - RNP 2013 (v nadaljevanju RNP 2013). Prijava posameznega razvojno raziskovalnega projekta mora vključevati izvajanje aktivnosti z namenom ustvarjanja novih ali izboljšavo že obstoječih proizvodov, materialov, naprav, sistemov in metod, vključno s fazo oblikovanja izdelkov, pripravo prototipov, blagovnih znamk, procesov in storitev, ki s pridobivanjem oziroma uvajanjem novih znanj, poslovnih praks in trženja razvijajo nove, oziroma izboljšujejo obstoječe tehnološke značilnosti proizvodov in/ali proizvodnje.

   

  Ciljne skupine:

  RNP 2013 je usmerjen k trem različnim ciljnim skupinam podjetij, z namenom okrepiti in javno predstaviti rezultate RR projektov v:

  • mikro in malih podjetjih,
  • srednje velikih podjetjih ter
  • velikih podjetjih.

  Roki prijav:

  • 16.12.2013 do 10.00 ure
  • 15.1.2014 do 10.00 ure
  • 14.2.2014 do 10.00 ure

  V primeru nerazdeljenih sredstev dodatni roki.

  Vrednost javnega povabila:

  Razpisana višina sredstev znaša 30.000.000,00 EUR.Razpoložljiva sredstva po posamezni kategoriji RNP 2013:

  • kategorija RNP v mikro in malih podjetjih 15 mio EUR, od tega 2 mio EUR za podjetja s sedežem v občini Kungota, Hoče - Slivnica, MO Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi;
  • kategorija RNP 2013 v srednje velikih podjetjih 7,5 mio EUR od tega 1 mio EUR za podjetja s sedežem v občini Kungota, Hoče - Slivnica, MO Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi;
  • kategorija RNP 2013 v velikih podjetjih 7,5 mio EUR od tega 1 mio EUR za podjetja s sedežem v občini Kungota, Hoče - Slivnica, MO Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi.

  Sofinanciranje razvojnih aktivnosti v podjetjih bo potekalo na osnovi standardnega obsega stroškov dela na enoto, skladno s pravili EU in shemo državnih pomoči.

  Razpis

  Fotogalerija