Informacije in pomoč

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Javni poziv za zbiranje predlogov projektov v okviru sporazuma z Evropsko vesoljsko agencijo – ESA bo objavljen 28.10.2013

  Javni poziv v okvirni višini 2.000.000 EUR bo objavljen izključno v okviru informacijskega sistema EMITS, ki ga ESA uporablja za objavo pozivov in javnih naročil ter sprejemanje predlogov projektov industrije in drugih akterjev na področju razvoja vesoljske infrastrukture ter aplikacij, ki to infrastrukturo uporabljajo.

  EMITS sistem je na voljo predlagateljem na http://emits.esa.int . Vsi predlagatelji se morajo registrirati v sistem EMITS. V okviru EMITS sistema bo predvidoma 28. oktobra 2013 tudi objavljen javni poziv za slovenske prijavitelje na projekte ESA.

  Predloge lahko podajo gospodarske družbe in druge oblike pravnih oseb, visokošolski zavodi, javni in zasebni raziskovalni zavodi, ki delujejo na področjih in konkretnih izdelkih, ki bi lahko pripomogla k razvoju vesoljskih dejavnosti in hkrati okrepili konkurenčnost Slovenije na tem visoko tehnološkem področju.

  Objavljamo gradivo z informativnega dne

   

  Predmet javnega poziva

  a) Strojna oprema za naprave v orbiti povezane z misijami ESA; v obliki tovora, ali podsistemov, ali tehnologij satelitskih platform, senzorjev, itd. (začetna TRL mora biti najmanj 3 in ciljna TRL mora biti vsaj 6); - največ 400.000 EUR/ projekt; glavni predlagatelj je gospodarska družba

  b) Raziskovalne in razvojne dejavnosti, ki vodijo do proizvodov (strojne ali programske opreme) ali generičnih tehnologij z možnostjo ponovne uporabe (začetni TRL mora biti najmanj 2); -največ 200.000 EUR/projekt; prednost bodo imeli projekti gospodarskih družb, prijavijo pa se lahko tudi javne raziskovalne institucije v kolikor je ciljni TRL 3 ali nižje ter kot podizvajalce v projekt vključujejo podjetja

  c) Z misijami povezane storitve, vesoljske aplikacije in storitve (vključno z demonstracijskimi aktivnostmi (začetni TRL mora biti najmanj 2 in ciljni TRL vsaj 6); -največ 100.000 EUR/projekt; projekte s TRL več kot 3 morajo voditi podjetja, TRL 3 in manj pa lahko vodijo tudi raziskovalne institucije

  d) Pripravljalne dejavnosti (študije, na primer študije izvedljivosti, študije zahtev uporabnikov in tržne raziskave) za podporo nacionalne konkurenčnosti v GMES in storitev Galileo kot tudi v programih Evropske vesoljske agencije; -največ 50.000 EUR/projekt; prijavitelji so lahko podjetje, raziskovalne institucije in univerza

  e) ESA Izobraževanje: razvoj in izdelava strojne opreme za naprave v orbiti (TRL - vsaj 8) povezane z izobraževalnimi dejavnostmi ESA -največ 150.000 EUR/projekt; projekte lahko prijavljajo le univerze.

  Končni izbor projektov opravi ESA. Po izboru in pogajanjih bo z uspešnimi prijavitelji ESA sklenila pogodbe s fiksnim zneskom, ki bodo 100% financirane iz ESA proračuna.

   Dodatne informacije: Ales.Mihelic@gov.siSimona.Rataj@gzs.si;

   


  Pripeti dokumenti

  Fotogalerija