Informacije in pomoč

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Informativni dnevi za predstavitev razpisov 7. OP 2013

                 

  Ljubljana, 2. julij 2012 - Danes so se na Gospodarski zbornici Slovenije začeli informativni dnevi za razpise 7. okvirnega programa (OP) za leto 2013, ki ga razpisuje Evropska komisija in je namenjen raziskavam in tehnološkemu razvoju. Na dogodek v organizaciji Slovenskega gospodarskega in raziskovalnega združenja iz Bruslja in Gospodarske zbornice Slovenije, je prišlo preko 160 udeležencev iz podjetij, fakultet in raziskovalnih institucij.

  Mag. Peter Volasko iz Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport je predstavil dosedanje rezultate Slovenije v 7. okvirnem programu. Podpisanih je bilo 488 pogodb, sprejetih pa 479 projektov, v katerih je sodelovalo 653 udeležencev. Slovenija je za podpisane pogodbe prejela 103 milijone evrov s strani Evropske komisije, kar je 27 milijonov evrov več kot v 6. okvirnem programu. Volasko je napovedal tudi zadnjo serijo razpisov, ki bodo objavljeni prihodnji teden, vendar bo zaradi gospodarske krize v Evropi sredstev nekoliko manj, kot je bilo predvideno.

  Program Obzorje 2020, ki bo nadomestil 7. okvirni program, ima predviden proračun 80 milijard evrov, kar je skoraj 30 milijard evrov več kot v 7. OP. Volasko je povedal, da so trenutno v obravnavi pravila za sodelovanje v programu, prednostne naloge pa so bile že določene, in sicer odličnost v znanosti, vodilni položaj industrije in družbeni izzivi.

  Vključenost Slovenije v 7. OP je prinesla mnogo spoznanj, ki so dobra popotnica za pripravo na prihajajoči program Obzorja 2020. Na plenarnem delu je bilo izpostavljeno, da v Sloveniji potrebujemo več specializiranih podjetij za pomoč pri prijavah na evropske projekte, potrebna je profesionalizacija nacionalne mreže koordinatorjev, potreben je tudi močnejši analitični aparat na Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ter Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS. Bolj učinkovito prijavljanje na razpise in črpanje sredstev bi omogočila tudi večja medsebojna pomoč med različnimi institucijami.

    
                                dr. Boris Cizelj                                         dr. Borut Rončevič

  Dr. Boris Cizelj, predsednik uprave Slovenskega gospodarskega in raziskovalnega združenja, je poudaril, da Slovenija v preteklih letih na Evropski komisiji nikoli ni podala mnenja glede prioritet na področju znanosti. Povedal je, da kup strateških dokumentov, ki jih ima Slovenija, še ne pomeni, da uresničujemo strategije. Zato je toliko bolj pomembno, da se Slovenija aktivno vključi v pripravo prioritet za prihodnje finančno obdobje. Enakega mnenja je tudi dr. Borut Rončevič, v. d. generalnega direktorja MIZKŠ, ki meni, da nam bo Evropska unija določila prioritete na področju znanosti, če tega ne bomo storili sami, izhajajoč iz dejanskih potreb države.


  Alenka Avberšek                                             Udeleženci info dnevov

  Alenka Avberšek, izvršna direktorica GZS za politike in zakonodajo, je spregovorila o vlogi podjetij v 7. okvirnem programu in prihajajočem programu Obzorja 2020. Prepričana je, da bodo podjetja, ki so bila že do sedaj razvojno naravnana in so se znala povezati v konzorcije, tudi v prihodnje uspešna, predvsem pa kažipot za vsa ostala podjetja, ki se bodo aktivno vključila v program Obzorja 2020. »Uspešni bodo predvsem tisti, ki bodo našli primerno idejo, primerno tržno nišo ter ustrezne poti za povezovanje,« je še dodala Avberškova.

  PREDSTAVITVE

   

   

   

  Fotogalerija