Informacije in pomoč

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Kje nas čakajo nepovratna sredstva do konca leta 2019?

  Kje nas čakajo nepovratna sredstva do konca leta 2019?

  Kristina Kočet Hudrap, TIKO PRO d.o.o.

   Do konca leta 2019 pričakujemo nepovratnih spodbud v skupni vrednosti več kot 50 mio eur. Največ sredstev bo namenjenih za mala in srednje velika podjetja na področju spodbujanja konkurenčnosti podjetij, krepitev izvoza ter turizma.

   V nadaljevanju podajamo informacije o razpisih, ki nas čakajo do konca tega leta.

   

  ·         Spodbujanje procesnih izboljšav v podjetjih 2019 – 2020

  Namen razpisa bo izboljšanje konkurenčnost podjetij preko procesnih izboljšav (npr: prenova poslovnih procesov, uvedba vitkega poslovanja in vitkih poslovnih procesov, učinkovito upravljanje poslovnih procesov, business process management, dizajn management, itd.).

  Upravičeni stroški: stroški zunanjih izvajalcev.

  Upravičenci: mikro, mala in srednje velika podjetja.

  Višina nepovratnih sredstev: predvideno do 50% oz. max 20.000,00 eur – po “de minimis-u”.

   

  ·         Digitalna transformacija podjetji

  Namen razpisa bo spodbuditi podjetja k celostni digitalni transformaciji poslovnih procesov, izdelkov, storitev. Eden izmed ciljev razpisa bo tudi uvedba funkcije informacijskega menedžerja v podjetjih.

  Upravičeni stroški: zunanji stroški za izboljšanje tehnične opremljenosti podjetji (hardwear ter softwear), ki bo omogočila boljše digitalno poslovanje in proizvodnjo.  Področje digitalne transformacije zajema izboljšave z vidika: izkušnje kupcev; učinkovito zbiranje, obdelavo ter vizualizacijo podatkov; razvoj procesov in digitalnih rešitev za podporo poslovanja in proizvodnje; vpeljava digitalnih poslovnih modelov; razvoj digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest.

  Upravičenci: mikro, mala in srednje velika podjetja.

  Višina nepovratnih sredstev: do 100.000,00 eur na podjetje.

   

  ·         Usposabljanje podjetij v tujini

  Namen razpisa bo spodbujanje udeležbe v trimesečnem programu usposabljanja v tujini v obliki mentorstev, mreženja, priprava na naložbe tveganega kapitala.

  Upravičenci: mikro, mala in srednje velika podjetja.

   

  Kar nekaj nepovratnih sredstev bo tudi letos namenjenih za turizem.

   

  ·         Energetske sanacije v turizmu

  Namen razpisa bo spodbujanje ukrepov za rabo obnovljivih virov energije ter zmanjšanje rabe energije in snovi.

  Upravičenci: mikro, mala in srednje velika podjetja s področja turizma ter s sedežem oz. PE celotnega območja vzhodne kohezijske regije ter obmejna problemska območja zahodne kohezijske regije, kamor spadajo občine: Ajdovščina, Bohinj, Bovec, Brda, Cerkno, Divača, Gorje, Hrpelje - Kozina, Jezersko, Kanal, Kobarid, Komen, Kranjska Gora, Miren - Kostanjevica, Preddvor, Renče - Vogrsko, Sežana, Tolmin, Tržič in Vipava.

  Višina nepovratnih sredstev: predvideno do 70% oz. max 200.000,00 eur – po “de minimis-u”.

   

  • Integralni turistični produkti 2019

  Namen razpisa z nepovratnimi sredstvi spodbuditi marketinške aktivnosti za promocijo inovativnih integralnih turističnih produktov.

  Upravičeni stroški: vsi stroški zunanjih storitev, ki so vezani na razvoj integralnih turističnih produktov, oblikovanje (podoba vsebin), digitalna prenova obstoječih ali vzpostavitev novih digitalnih komunikacijskih orodij ter oglaševanje.

  Upravičenci: mikro, mala in srednje velika podjetja.

  Višina nepovratnih sredstev: predvideno do 70% oz. max 200.000,00 eur – po “de minimis-u”.

   

  ·         Mlada podjetja na problemskih območjih 2020 – 2021

  Namen razpisa je sofinanciranje zagona novo ustanovljenih podjetij na problemskih območjih Pokolpje, Hrastnik, Radeče, Trbovlje ter obmejna problemska območja.

  Upravičenci: MSP podjetja mlajša od 18 -ih mesecev.

  Višina subvencije: med 20.000,00 do 40.000,00 eur

   

  Velikokrat se podjetja prepozno odločimo za začetek projektov. Pomembna je ustrezna priprava ter zavedanje, da je zato potreben čas. Ne čakajte, da se razpisi odprejo. Pokličite ali pišite že danes, da skupaj pripravimo uspešen projekt.

   

   

  Fotogalerija