Informacije in pomoč

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  3. javni razpis za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih


  Objavljeno: Uradni list RS, Št. 28, Datum: 26. 2. 2021, Stran: 403

  Predmet razpisa: Predmet Javnega razpisa je podpora za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih.

  Do podpore so upravičena tista kmetijska zemljišča, ki so v prostorskem načrtu lokalne skupnosti po namenski rabi opredeljena kot kmetijska zemljišča in so v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, v registru kmetijskih gospodarstev vpisana z grafično enoto rabe kmetijskega zemljišča z vrsto rabe 1411 - površina za ukrep odprava zaraščanja ter zaraščanje do oddaje vloge na javni razpis še ni bilo odpravljeno.

  Več

  Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

  Vrednost razpisa: Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 600.000 evrov, in sicer 300.000 evrov za fizične osebe ter 300.000 evrov za samostojne podjetnike, pravne osebe ter agrarne in pašne skupnosti.

  Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

  Rok: Javni razpis velja od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

  Vložitev vloge poteka od 15. 3. 2021 od 9. ure do zaprtja javnega razpisa.

  Dodatne informacije:

  • INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, Ljubljana, Tel: (01) 580-77-92, e-naslov: aktrp@gov.si,
  • INFO točke KGZS

  Fotogalerija