Informacije in pomoč

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije v letu 2021


  Objavljeno: Uradni list RS, Št. 41, Datum: 19. 3. 2021, Stran: 676

  Namen razpisa: Namen javnega razpisa je krepitev promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije kot splošne promocije zaokroženega območja, ki ga vodilna destinacija pokriva, s poudarkom na krepitvi promocije primarnih produktov vodilnih destinacij, z višjo dodano vrednostjo.

  Ključni cilji: Ključni programski cilji STO v letih 2020 in 2021 so:

  1. Povečanje prepoznavnosti in imidža Slovenije kot trajnostne turistične destinacije pod znamko I feel Slovenia in krepitev zaupanja v znamko z implementacijo odgovornih potovalnih standardov v turizmu.
  2. Trajnostna rast s krepitvijo prihodov in prenočitev skozi vse leto (365 dni slovenskega turizma), s poudarkom na desezonalizaciji.
  3. Geografska razpršitev tokov po vsej Sloveniji (tudi s podporo udejanjanja koncepta štirih makro destinacij).
  4. Krepitev ponudbe produktov z višjo dodano vrednostjo in povečanje potrošnje turistov.
  5. Osredotočanje na zahtevnega obiskovalca, ki išče kakovostna, raznolika in aktivna doživetja, mir in osebne koristi.

  Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije v letu 2021, za učinkovitejši nastop na ciljnih trgih:

  • nadgradnja digitalnih orodij in medijev za upravljanje vodilnih destinacij in upravljanje le-teh,
  • pripravljalne in izvedbene aktivnosti oglaševanja vodilnih destinacij v off-line in on-line medijih,
  • stroški priprave in organizacije študijskih potovanj,
  • stroški priprave, oblikovanja in izvedbe projektov z vplivneži,
  • stroški lastnih promocijskih tiskovin.

  Več

  Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

  Vrednost razpisa: Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 1.200.000,00 evrov.

  Razpisnik: Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma

  Rok: Roki za oddajo vlog so: 9. 4. 2021 do 24. ure, 7. 5. 2021 do 24. ure in 7. 6. 2021 do 24. ure. V primeru, da bodo razpoložljiva sredstva izčrpana že ob prvem ali drugem roku, bo STO nemudoma objavil javno informacijo in ukinil preostali(a) rok(a) oddaje vlog.

  Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi s pripravo vlog in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive zgolj na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov: razpisi@slovenia.info ali po pošti, na sedež STO. Zaželen je pripis v predmet zadeve sporočila: »JR vodilne destinacije 2021«.

  Vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo morajo prispeti na zgornji naslov:

  • za prvi rok oddaje vlog, najkasneje do 1. 4. 2021 do 12. ure,
  • za drugi rok oddaje vlog, najkasneje do 3. 5. 2021 do 12. ure,
  • za tretji rok oddaje vlog, najkasneje do 31. 5. 2021 do 12. ure.

  STO bo objavila odgovore na pravočasno oddana vprašanja pred vsakim iztekom roka za oddajo vloge oziroma:

  • za prvi rok oddaje vlog, najkasneje do 6. 4. 2021 do 16. ure,
  • za drugi rok oddaje vlog, najkasneje do 4. 5. 2021 do 16. ure,
  • za tretji rok oddaje vlog, najkasneje do 2. 6. 2021 do 16. ure.

  Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletni strani: www.slovenia.info/razpisi-sto.

  STO bo organiziral Informativni dan za prijavitelje, natančen termin in lokacija bosta objavljena na spletni strani: www.slovenia.info/razpisi-sto.

  Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih in spremembah sproti obveščeni preko spletne strani: www.slovenia.info/sl/poslovne-strani.

  Razpisna dokumentacija: Potencialni prijavitelji lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo na sedežu STO, v Glavni pisarni, v času uradnih ur, to je ob delovnikih, od ponedeljka do petka, od 9. do 13. ure. Razpisna dokumentacija je objavljena tudi na spletni strani: www.slovenia.info/razpisi-sto.

  Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

  Fotogalerija