Informacije in pomoč

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za izrabo vetrne energije (oznaka: JR VE OVE 2021)


  Objavljeno: Uradni list RS, Št. 36, Datum: 12. 3. 2021, Stran: 565

  Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje gradnje novih manjših naprav za proizvodnjo električne energije iz vetrne energije (v nadaljevanju: operacija). Finančne spodbude, ki se dodeljujejo kot državne pomoči (v nadaljevanju: državne pomoči), so namenjene gradnji novih manjših naprav (napravo v skladu z JR VE OVE 2021 predstavlja ena vetrna turbina) za proizvodnjo električne energije iz vetrne energije.

  Upravičeni stroški: Upravičeni stroški so:

  • a) stroški zunanjih dobaviteljev in izvajalcev, povezani z izgradnjo elektroenergetskega postroja,
  • b) nakup opreme, ki je neposredno povezana s pridobivanjem električne energije iz vetrne energije,
  • c) stroški storitev strokovnega nadzora gradnje v vrednosti 3 % od upravičenih stroškov operacije.

  Upravičeni stroški so lahko upravičeni le v okviru upravičenega namena. Sofinanciranje ne bo odobreno za nakup rabljenih naprav, pilotnih naprav in prototipnih naprav.

  Več

  Pogoji za sodelovanje: Prijavitelji po tem javnem razpisu so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah.

  Več o pogojih najdete tukaj.

  Vrednost razpisa: Višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu, znaša v obdobju 2021 do 2023 4.000.000,00 EUR, in sicer:

  • za proizvodne naprave za izrabo vetrne energije do moči 1 MW 1.000.000 EUR,
  • za proizvodne naprave za izrabo vetrne energije od moči vključno 1 MW do 10 MW 3.000.000 EUR.

  Razpisnik: Ministrstvo za infrastrukturo

  Rok: Javni razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 24. 9. 2021.

  Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 30. 4. 2021, sicer bodo odprte ob naslednjem odpiranju vlog. V kolikor naslednjega odpiranja ne bo zaradi porabe sredstev na predhodnem odpiranju, bodo vloge s sklepom zavržene.

  Dodatne informacije: Dodatne informacije: morebitna vprašanja je mogoče posredovati po elektronski pošti na naslov: mzi.jr-ove@gov.si, pri čemer v »Zadevo« sporočila navedite sklic na javni razpis (JR VE OVE 2021).

  Razpisna dokumentacija: Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko prosilci dobijo na spletnih straneh: www.energetika-portal.si/javne-objave/. Potencialni prijavitelji jo lahko naročijo tudi s pisnim zahtevkom po elektronski pošti na naslov: mzi.jr-ove@gov.si do objave o porabi sredstev.

  Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

  Fotogalerija