Informacije in pomoč

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Javni razpis P7C 2021 - Krediti za blažitev posledic epidemije COVID-19


  Objavljeno: Uradni list RS, Št. 54, Datum: 9. 4. 2021, Stran: 871

  Predmet razpisa: Produkt predstavlja neposredni brezobrestni kredit Sklada.

  Namen razpisa: Namen produkta je zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 na gospodarstvo.

  Cilj razpisa: Cilji javnega razpisa so:

  • poplačilo terjatev potrošnikov iz naslova plačil za pogodbo o paketnem potovanju iz petega odstavka 101.a člena ZIUZEOP1 (Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE)
  • omogočiti hiter dostop MSP-jem do ugodnega financiranja, ki se kaže predvsem v:
  • brezobrestnem kreditu,
  • brez stroškov odobravanja in vodenja,
  • nižjih zavarovalnih zahtevah,
  • ročnosti kredita,
  • možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita.
  • omogočiti MSP-jem dostop do virov financiranja po ugodnih pogojih financiranja ter z omejitvijo izvajanja prekomernih postopkov odobritve kredita (enostavnejši in hitrejši postopek pridobitve kredita),
  • »preživetje« oziroma ohranitev poslovanja podjetij.

  Več

  Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

  Vrednost razpisa: Skupni razpoložljivi znesek je v višini 77.030.000 EUR.

  Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

  Rok: Javni razpis bo odprt do 10. 6. 2021 oziroma do porabe sredstev.

  Javni razpis ima naslednje prijavne roke za oddajo vlog s prilogami na ePortal Sklada: 22. 4., 20. 5. in 10. 6. 2021.

  V primeru, da bodo vsa razpisana sredstva porabljena pred 10. 6. 2021, bo Sklad objavil zaprtje razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.

  Dodatne informacije: Vse ostale informacije dobite na telefonskih številkah: (02) 234-12-67, (02) 234-12-88, (02) 234-12-74, (02) 234-12-59 in (02) 234-12-64 ali na e-naslovu bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.

  Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani: www.podjetniskisklad.si in v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada.

  Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

  Fotogalerija