Informacije in pomoč

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  2. javni razpis za ukrep Racionalizacija sezonske selitve panjev v programskem letu 2021


  Objavljeno: Uradni list RS, Št. 105, Datum: 2. 7. 2021, Stran: 1465

  Predmet razpisa: Predmet 2. javnega razpisa je sofinanciranje nakupa novih sredstev za prevoz čebel na pašo iz ukrepa Racionalizacija sezonske selitve panjev v programskem letu 2021 in zagotovitev podpore naložbam v opremo za lajšanje sezonskih selitev panjev, s čimer se izboljšata prehranska potreba čebel in opraševanje rastlin.

  Več

  Pogoji za sodelovanje: Vlagatelji so fizične in pravne osebe, ki opravljajo čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije ter izpolnjujejo predpisane pogoje za pridobitev sredstev, ki so opredeljena v 4. poglavju tega javnega razpisa.

  Več o javnem razpisu najdete tukaj.

  Vrednost razpisa: Višina nepovratnih sredstev znaša do 10.000 eurov.

  Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

  Rok: Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije z začetkom ob 9. uri in traja do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. julija 2021.

  Obvestilo o zaprtju tega javnega razpisa bo objavljeno na osrednjem spletnem mestu državne uprave.

  Dodatne informacije: Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na Agenciji, Tel: (01) 580-77-92, v času uradnih ur. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp@gov.si.

  Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.

  Razpisna dokumentacija se objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave: www.gov.si.

  Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

  Fotogalerija