Informacije in pomoč

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Javno povabilo k vpisu v Evidenco strokovnjakov za izvajanje Life Cycle Assessment - LCA analiza


  Objavljeno: Javna agencija SPIRIT Slovenija, 31. 8. 2021, www.spiritslovenia.si

  Namen javnega povabila: Namen povabila je oblikovanje evidence strokovnjakov za izvajanje celostnega vrednotenja okoljskih vplivov (LCA: Life Cycle Assessment), ki nastajajo v življenskem ciklu izdelka (LCA).

  Cilj javnega povabila: Cilj povabila je objava javnega seznama ustrezno usposobljenih strokovnjakov na tem področju, ter podpora podjetjem, ki bodo sodelovala na javnih razpisih oz. javnih pozivih, ki jih bo objavila SPIRIT Slovenija, javna agencija, (v nadaljevanju SPIRIT), Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) ali Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju MGRT) oziroma njegove izvajalske institucije, pri izbiri primernega strokovnjaka.

  Pogoji za sodelovanje: Prijavitelj je lahko pravna ali fizična oseba, registrirana v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 - uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 - odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 - ZPosS, 158/20 - ZIntPK-C in 18/21) ali Zakonom o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 - ZPDZC in 127/06 - ZJZP) ali Zakonom o gospodarskih zbornicah (Uradni list RS, št. 60/06, 110/09 in 77/11).

  Več o pogojih najdete tukaj.

  Razpisnik: SPIRIT Slovenija, javna agencija

  Rok: Javno povabilo je odprto do preklica.

  Prijavo za vpis v evidenco strokovnjak posredujete izključno na elektronsko izpolnjenih in podpisanih obrazcih in jih skupaj z zahtevanimi dokazili v pdf obliki posreduje na e-naslov: lca-evidenca@spiritslovenia.si.

  Dodatne informacije: Za dodatne informacije v zvezi z vsebino povabila je zainteresiranim prijaviteljem na voljo e-naslov: lca-evidenca@spiritslovenia.si.

  Več: Več o javnem povabilu najdete tukaj.

  Fotogalerija