Informacije in pomoč

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  REACT-EU - Javni poziv za »Vavčer za celostno vrednotenje okoljskih vplivov (LCA)«


  Objavljeno: Uradni list RS, Št. 150, Datum: 17. 9. 2021, Stran: 1982

  Namen in cilj javnega poziva: Namen in cilj javnega poziva je ciljnim skupinam iz točke 4 tega javnega poziva omogočiti izvedbo »celostnega vrednotenja okoljskih vplivov (LCA: Life Cycle Assessment), ki nastajajo v življenjskem ciklu izdelka (v nadaljevanju: LCA analiza)«,

  Predmet javnega poziva: Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov zunanjega strokovnjaka/izvajalca za izdelavo LCA analize, ki je skladna s standardom 14040 in 14044 in v skladu s Priročnikom ILCD.

  Več

  Pogoji za sodelovanje: Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot kapitalske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki (v nadaljevanju MSP). Za opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja prijavitelji upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU.

  Več o pogojih najdete tukaj.

  Vrednost razpisa: Višina sredstev za obdobje 2021-2023 znaša 409.000,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi zmožnostmi.

  Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

  Rok: Javni poziv bo odprt do porabe sredstev.

  Skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023

  Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi s pripravo vlog in pojasnila k pozivni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na e-naslov: vavcer@podjetniskisklad.si.

  Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletu, zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.

  Za brezplačne informacije in pomoč pri pripravi vloge so prijaviteljem na voljo svetovalci mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje. Lokacije in kontakti vseh 12 SPOT Svetovanje so na voljo na spletni strani: https://spot.gov.si/sl/portal-in-tocke-spot/tocke-spot-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje/.

  Pozivna dokumentacija: Pozivna dokumentacija je od dne objave javnega poziva dalje objavljena na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada: www.podjetniskisklad.si.

  Več: Več o javnem pozivu najdete tukaj.

  Fotogalerija