Informacije in pomoč

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2021


  Objavljeno: Uradni list RS, Št. 163, Datum: 15. 10. 2021, Stran: 2157

  Predmet razpisa: Predmet Javnega razpisa za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2021 so naložbe v dejavnost obdelave okroglega lesa pred industrijsko predelavo lesa in dejavnosti prve predelave lesa majhnega obsega, ki diverzificira proizvodnjo upravičencev.

  Javni razpis se deli na:

  - sklop A, ki je namenjen nosilcem dopolnilne dejavnosti na kmetiji, skupinam nosilcev dopolnilne dejavnosti na kmetiji in

  - sklop B, ki je namenjen podjetjem, ki so gospodarske družbe, zadruge, samostojni podjetniki posamezniki ter skupinam proizvajalcev s področja gozdarstva.

  Več

  Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

  Vrednost razpisa: Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 4.000.000 EUR, od tega:

  - za nosilce dopolnilne dejavnosti na kmetiji in skupine nosilcev dopolnilne dejavnosti na kmetiji (sklop A) skupno 2.000.000 EUR, in sicer za:

  • enostavne naložbe skupno 1.500.000 EUR,
  • zahtevne naložbe skupno 500.000 EUR;

  - za gospodarske družbe, zadruge in samostojne podjetnike posameznike ter skupine proizvajalcev s področja gozdarstva (sklop B) skupno 2.000.000 EUR, in sicer za:

  • enostavne naložbe skupno 500.000 EUR,
  • zahtevne naložbe skupno 1.500.000 EUR.

  Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

  Rok: Javni razpis velja od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu RS.

  Vnos vloge v elektronski sistem poteka od 8. novembra 2021 do vključno 17. januarja 2022 do 13:59. ure.

  Dodatne informacije: Informacije o razpisu:

  • INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Ljubljana, Tel: (01) 580-77-92, e-naslov: aktrp@gov.si
  • INFO točke Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS)
  • INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

  Razpisna dokumentacija: ARSKTRP za elektronsko vložitev vloge vzpostavi spletno vstopno mesto na naslovu: http://e-kmetija.gov.si, na katerem se upravičenec ali njegov pooblaščenec prijavi v informacijski sistem ARSKTRP.

  Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

  Fotogalerija