Informacije in pomoč

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Javni poziv "Varovanje inovacijskega potenciala"


  Objavljeno: SPIRIT Slovenija, javna agencija, 30. 9. 2021, www.spiritslovenia.si

  Predmet javnega poziva: Predmet javnega poziva je zagotavljanje obratnega kapitala - dodelitev spodbud za sofinanciranje upravičenih stroškov dela raziskovalca, ki ga bo prijavitelj navedel v vlogi na ta javni poziv, na raziskovalno razvojni in inovacijski dejavnosti prijavitelja v obdobju upravičenosti stroškov, ki ga določa 9. točka javnega poziva. Raziskovalec bo moral biti zaposlen za polni delovni čas in biti 100 % angažiran na raziskovalno razvojnem delu za razvoj novih ali znatno izboljšanih proizvodov, storitev in/ali procesov prijavitelja. Raziskovalno razvojna in inovacijska dejavnost prijavitelja se uvršča v vsaj eno od prednostnih področij uporabe veljavne Slovenske strategije pametne specializacije - S4 in prispeva tudi k digitalnemu ali zelenemu gospodarstvu.

  Namen javnega poziva: Namen javnega poziva je varovanje inovacijskega potenciala podjetij, ki je ogrožen zaradi krize v gospodarstvu, ki jo je povzročila pandemija COVID-19.

  Cilj javnega poziva: Cilj javnega poziva je ohranjanje raziskovalno-razvojne in inovacijske dejavnosti v podjetjih, ki prispeva tudi k digitalnemu in zelenemu gospodarstvu.

  Več

  Pogoji za sodelovanje: Na javni poziv lahko kandidirajo mikro, male, srednje in velike pravne in fizične osebe s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe (d.n.o., k.d., d.o.o., d.d., k.d.d., SE), samostojni podjetniki posamezniki (s.p.) ali zadruge (z.o.o., z.b.o.).

  Možno je pridobiti sofinanciranje več projektov, vendar pa je potrebno za vsak projekt oddati svojo vlogo. Število odobrenih projektov na prijavitelja je omejeno in je odvisno od števila zaposlenih na dan 30. 06. 2021. Najvišja višina subvencije na projekt je 9.991,90 EUR.

  Vrednost javnega poziva: Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo tega javnega poziva za leti 2022 in 2023 skupaj znaša 7.000.000,00 EUR.

  Razpisnik: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije - SPIRIT Slovenija

  Rok: Javni poziv velja od dne objave na spletni strani agencije.

  Spletna aplikacija javnega poziva za pripravo in oddajo vlog bo odprta:

  • 1. rok za oddajo vlog: od 11. 10. 2021, 10:00 do 15. 11. 2021,13:00 (CET - Central European Time),
  • 2. rok za oddajo vlog: od 9. 5. 2022, 10:00 do 31. 5. 2022,13:00 (CET - Central European Time).

  Spletna aplikacija javnega poziva je dostopna vsakemu registriranemu uporabniku spletnega portala agencije (Moj SPIRIT), ki ima na portalu urejene pravice za pripravo in oddajo vloge za izbrano podjetje. 

  Dodatne informacije: Za podrobnejše informacije glejte javni poziv, pozivno dokumentacijo, objavljene odgovore na vprašanja ali pišite na jpvip@spiritslovenia.si.

  Pozivna dokumentacija: Pozivna dokumentacija je objavljena spletni strani agencije: www.spiritslovenia.si.

  Več: Več o javnem pozivu najdete tukaj.

  Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19.

  Fotogalerija