Informacije in pomoč

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  5. javni razpis za podukrep 16.5 - Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam za projekte EIP


  Objavljeno: Uradni list RS, Št. 167, Datum: 22. 10. 2021, Stran: 2230

  Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je podpora za izvedbo projektov Evropskega partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti (projekti EIP).

  Cilj podukrepa: Cilj podukrepa je razvoj rešitev, namenjenih zmanjšanju negativnih vplivov kmetijstva ali gozdarstva na okolje, izvajanju skupnih pristopov na področju kmetijstva ali gozdarstva za varstvo biotske raznovrstnosti, izvajanju okoljsko učinkovite kmetijske pridelave na vodovarstvenih in drugih varovanih območjih ali zmanjšanju ali blažitvi oziroma prilagajanju na podnebne spremembe v kmetijstvu ali gozdarstvu, prenos znanj v prakso ter razširjanje rezultatov projekta.

  Več

  Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

  Vrednost razpisa: Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 2.750.000,00 eurov.

  Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

  Rok: Vložitev vloge na javni razpis poteka od 15. novembra 2021 do vključno 12. januarja 2022, do 14. ure.

  Dodatne informacije:

  • INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP), Dunajska 160, Ljubljana, Tel: (01) 580-77-92, e-pošta: aktrp@gov.si,
  • INFO točke Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (Priloga 32 razpisne dokumentacije).

  Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

  Fotogalerija