Informacije in pomoč

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  21. javni razpis za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene izvajanju ekološke pridelave hrane


  Objavljeno: Uradni list RS, Št. 167, Datum: 22. 10. 2021, Stran: 2259

  Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa so naložbe kmetijskih gospodarstev, namenjene izvajanju pridelave ekoloških proizvodov iz 2. točke prvega odstavka 5. člena Uredbe.

  Predmet podpore: Predmet podpore so individualne in kolektivne naložbe kmetijskih gospodarstev:

  a) ureditev gospodarskih poslopij oziroma nakup pripadajoče opreme, in sicer:

  • ureditev hleva oziroma nakup pripadajoče opreme, vključno z ureditvijo skladiščnih kapacitet za živinska gnojila ter nakup kmetijske mehanizacije za namen hlevske reje (stroji za prekladanje materialov, mobilna dvoriščna mehanizacija in cisterne za gnojenje),
  • ureditev hlevskega izpusta in proste reje,
  • ureditev skladišča za krmo oziroma nakup pripadajoče opreme ter nakup kmetijske mehanizacije za namen skladiščenja krme (stroji za prekladanje materialov in mobilna dvoriščna mehanizacija),
  • ureditev skladišča oziroma hladilnice za kmetijske pridelke oziroma nakup pripadajoče opreme,
  • ureditev objekta za shranjevanje kmetijske mehanizacije in nakup pripadajoče opreme;

  b) nakup kmetijske mehanizacije, namenjene izvajanju ekološke pridelave;

  c) ureditev trajnega nasada za izvajanje ekološke pridelave;

  č) ureditev zasebnega namakalnega sistema, ki ima enega uporabnika (v nadaljnjem besedilu: ZNS) ter nakup namakalne opreme.

  Več

  Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

  Vrednost razpisa: Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 4.000.000 EUR, ki se razdelijo po naslednjih sklopih:

  • 2.000.000 EUR za naložbe nosilcev majhnih kmetij (sklop A),
  • 1.500.000 EUR za naložbe fizičnih oseb, razen za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in nosilcev majhnih kmetij, in naložbe skupin kmetov (sklop B) ter
  • 500.000 EUR za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb (sklop C).

  Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

  Rok: Vložitev vloge na javni razpis poteka od 15. 11. 2021 do vključno 30. 12. 2021, do 14. ure.

  Dodatne informacije: Informacije o javnem razpisu so dostopne na naslednji povezavi: https://skp.si/aktualno/info-tocke.

  Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

  Fotogalerija