Informacije in pomoč

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  20. javni razpis za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na gorskih območjih


  Objavljeno: Uradni list RS, Št. 167, Datum: 22. 10. 2021, Stran: 2300

  Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa so naložbe kmetijskih gospodarstev iz 3. točke prvega odstavka 5. člena Uredbe.

  Predmet podpore: Predmet podpore so individualne in kolektivne naložbe za:

  a) ureditev gospodarskih poslopij oziroma nakup pripadajoče opreme, in sicer:

  • ureditev hlevov oziroma nakup pripadajoče opreme, vključno z ureditvijo skladiščnih kapacitet za živinska gnojila ter nakup kmetijske mehanizacije za namen hlevske reje (stroji za prekladanje materialov, mobilna dvoriščna mehanizacija in cisterne za gnojenje);
  • ureditev skladišč za krmo oziroma nakup pripadajoče opreme ter nakup kmetijske mehanizacije za namen skladiščenja krme (stroji za prekladanje materialov in mobilna dvoriščna mehanizacija);
  • ureditev skladišč oziroma hladilnic za kmetijske pridelke oziroma nakup pripadajoče opreme;
  • ureditev objektov za shranjevanje kmetijske mehanizacije in nakup pripadajoče opreme;

  b) nakup kmetijske mehanizacije za kmetovanje na gorskih območjih;

  c) ureditev pašnikov in obor za rejo domačih živali oziroma gojene divjadi;

  č) izvedba agromelioracij;

  d) ureditev zaščite čebeljih panjev pred medvedi;

  e) ureditev trajnih nasadov;

  f) ureditev cestnih, vodnih oziroma vodovodnih ter energetskih priključkov do javne infrastrukture;

  g) ureditev zasebnih namakalnih sistemov, ki imajo enega uporabnika na gorskih območjih (ZNS) ter nakup namakalne opreme.

  Več

  Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

  Vrednost razpisa: Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 11.910.910,14 EUR, ki se razdelijo po naslednjih sklopih:

  • 2.000.000,00 EUR za naložbe nosilcev majhnih kmetij (sklop A)
  • 6.693.969,60 EUR za naložbe fizičnih oseb, razen za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in nosilcev majhnih kmetij, in naložbe skupin kmetov (sklop B) ter
  • 3.216.940,54 EUR za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb (sklop C).

  Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

  Rok: Vložitev vloge na javni razpis poteka od 15. novembra 2021 do vključno 30. decembra 2021, do 14. ure.

  Dodatne informacije: Informacije o javnem razpisu so dostopne na naslednji povezavi: https://skp.si/aktualno/info-tocke.

  Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

  Fotogalerija