Informacije in pomoč

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  6. javni razpis za podukrep 3.1 - Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2021


  Objavljeno: Uradni list RS, Št. 173, Datum: 5. 11. 2021, Stran: 2455

  Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je podpora, namenjena pokritju stalnih stroškov, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo oziroma pravna oseba zaradi vključitve v upravičeno shemo kakovosti oziroma zaradi vključitve proizvoda v upravičeno shemo kakovosti, ki je namenjena prehrani ljudi.

  Cilj razpisa: Cilji podukrepa so označevanje proizvodov z zaščitnim znakom, trženje proizvodov iz upravičenih shem kakovosti in s tem boljše poznavanje proizvodov s posebnimi označbami s strani potrošnikov, ter bolj organizirana in aktivna promocija s strani proizvajalcev, kar posledično vpliva na rast dodane vrednosti v kmetijstvu in s tem konkurenčnosti agroživilskega sektorja.

  Več

  Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

  Vrednost razpisa: Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 500.000 EUR, ki se razdelijo po naslednjih sklopih:

  • 200.000 EUR za kmetijska gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: KMG), ki so upravičenci po 1. točki prvega odstavka 6. člena Uredbe (sklop A),
  • 300.000 EUR za pravne osebe, ki so upravičenci po 2. točki prvega odstavka 6. člena Uredbe (sklop B).

  Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

  Rok: Vložitev vloge na javni razpis poteka od 19. novembra 2021 do vključno 20. decembra 2021, do 14. ure.

  Dodatne informacije:

  • INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja Dunajska 160, Ljubljana (ARSKTRP), Tel: (01) 580-77-92, Faks: (01) 478-92-06, e-naslov: aktrp@gov.si in
  • INFO točke KGZS (Priloga št. 1 razpisne dokumentacije).

  Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

  Fotogalerija