Informacije in pomoč

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  4. javni razpis za podukrep 16.4 - Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni


  Objavljeno: Uradni list RS, Št. 181, Datum: 19. 11. 2021, Stran: 2499 

  Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je podpora za izvedbo projektov sodelovanja kmetijskih gospodarstev in posrednikov, ki izvajajo odkup in prodajo proizvodov na lokalnem trgu ter s tem povezanih promocijskih dejavnosti.

  Cilj podukrepa: Cilj podukrepa je vzpostavitev lokalnega trga in s tem povezanih promocijskih dejavnosti.

  Več

  Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

  Vrednost razpisa: Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 750.000,00 eurov.

  Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

  Rok: Vložitev vloge na javni razpis poteka od 13. decembra 2021 do vključno 10. februarja 2022, do 14. ure.

  Dodatne informacije:

  • INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana (ARSKTRP), Tel: (01) 580-77-92, e-pošta: aktrp@gov.si.
  • INFO točke Kmetijsko gospodarske zbornice Slovenije (Priloga 25 razpisne dokumentacije).

  Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

  Fotogalerija