Informacije in pomoč

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  7. javni razpis za podukrep 4.2 - Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2021


  Objavljeno: Uradni list RS, Št. 202, Datum: 24. 12. 2021, Stran: 2848

  Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov iz prve in druge alineje drugega odstavka 29. členu Uredbe ter tretje do šeste alineje drugega odstavka 29. člena Uredbe, če se ne štejejo kot naložbe v krožno gospodarstvo v skladu z desetim odstavkom 29. člena Uredbe.

  Cilja podukrepa: Cilja podukrepa sta povečanje dodane vrednosti in spodbujanje trženja kmetijskih proizvodov.

  Več

  Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

  Vrednost razpisa: Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 21.200.000,00 EUR, ki se razdelijo po naslednjih sklopih:

  • 1.000.000,00 EUR za naložbe nosilcev majhnih kmetij (sklop A)
  • 6.000.000,00 EUR za naložbe nosilcev kmetij in nosilcev dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki niso nosilci kmetije (sklop B) ter
  • 14.200.000,00 EUR za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb (sklop C).

  Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

  Rok: Vložitev vloge na javni razpis poteka od 17. januarja 2022 do vključno 1. junija 2022, do 14. ure.

  Dodatne informacije: Informacije o javnem razpisu so dostopne na naslednji povezavi: https://skp.si/aktualno/info-tocke.

  Razpisna dokumentacija:

  Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

  Fotogalerija