Informacije in pomoč

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  24. javni razpis za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 Operacija: Naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali

  Objavljeno: Uradni list RS, Št. 202, Datum: 24. 12. 2021, Stran: 2874

  Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa so naložbe kmetijskih gospodarstev iz 5. točke prvega odstavka 5. člena Uredbe.

  Predmet podpore: Predmet podpore so naslednje naložbe:

  • ureditev hlevov oziroma nakup pripadajoče opreme,
  • ureditev izpustov,
  • ureditev objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil,
  • nakup in postavitev mobilnih objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil,
  • zatesnitev odprtih lagun za skladiščenje živinskih gnojil in
  • ureditev pašnikov in obor za rejo domačih živali oziroma gojene divjadi.

  Cilj operacije: Cilj operacije je izboljšanje konkurenčnosti ter prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev.

  Več

  Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

  Vrednost razpisa: Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 9.000.000 EUR, ki se razdelijo po naslednjih sklopih:

  • 1.000.000 EUR za naložbe nosilcev majhnih kmetij (sklop A),
  • 5.000.000 EUR za naložbe fizičnih oseb, razen za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in nosilcev majhnih kmetij, in naložbe skupin kmetov (sklop B), ter
  • 3.000.000 EUR za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb (sklop C).

  Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

  Rok: Vložitev vloge na javni razpis poteka od 17. januarja 2022 do vključno 26. aprila 2022, do 14. ure.

  Dodatne informacije: Informacije o javnem razpisu so dostopne na naslednji povezavi: https://skp.si/aktualno/info-tocke.

  Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

  Fotogalerija