Informacije in pomoč

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  23. javni razpis za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 Operacija: Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva


  Objavljeno: Uradni list RS, Št. 202, Datum: 24. 12. 2021, Stran: 2906

  Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa so naložbe kmetijskih gospodarstev iz prvega odstavka 28.a člena Uredbe.

  Predmet podpore: Predmet podpore so individualne naložbe v:

  a) izboljšanje učinkovitosti rabe živinskih gnojil ter zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in amonijaka, in sicer:

  • ureditev objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil,
  • nakup in postavitev mobilnih objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil,
  • zatesnitev odprtih lagun za skladiščenje živinskih gnojil,
  • nakup kmetijske mehanizacije, ki prispeva k zmanjšanju toplogrednih plinov;

  b) ureditev hlevov oziroma nakup pripadajoče opreme, če z isto vlogo na javni razpis uveljavlja podporo za naložbo v povečanje kapacitet za skladiščenje živinskih gnojil, ki presegajo minimalne zahteve iz predpisa, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem iz kmetijskih virov za najmanj deset odstotkov oziroma bo rezultat naložbe v ureditev hleva oziroma nakup pripadajoče opreme povečanje obnovljivih virov energije oziroma učinkovite rabe energije za najmanj deset odstotkov glede na stanje pred naložbo.

  Cilj operacije: Cilj operacije je izboljšanje konkurenčnosti ter prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev.

  Več

  Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

  Vrednost razpisa: Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 27.424.000 EUR, ki se razdelijo po naslednjih sklopih:

  • 2.000.000 EUR za naložbe nosilcev majhnih kmetij (sklop A)
  • 16.596.800 EUR za naložbe fizičnih oseb, razen za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in nosilcev majhnih kmetij (sklop B) ter
  • 8.827.200 EUR za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb (sklop C).

  Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

  Rok: Vložitev vloge na javni razpis poteka od 17. januarja 2022 do vključno 26. aprila 2022, do 14. ure.

  Dodatne informacije: Informacije o javnem razpisu so dostopne na naslednji povezavi: https://skp.si/aktualno/info-tocke.

  Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

  Fotogalerija