Informacije in pomoč

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  22. javni razpis za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021, Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene zaščiti živali na paši pred velikimi zvermi


  Objavljeno: Uradni list RS, Št. 196, Datum: 17. 12. 2021, Stran: 2765

  Predmet razpisa: Predmet podpore so naložbe v ureditev pašnikov in obor za rejo domačih živali oziroma gojenje divjadi z visokimi premičnimi varovalnimi elektromrežami in nepremičnimi elektroograjami na območjih pojavljanja medveda in volka iz Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 (v nadaljnjem besedilu: območje pojavljanja medveda in volka):

  • nakup in postavitev lesene, žičnate oziroma elektroograje in pripadajoče opreme (pašni aparat),
  • nakup in postavitev farmskega pletiva z ojačitvijo ter pripadajoče opreme (pašni aparat),
  • postavitev krmišča in zavetišča na pašniku oziroma obori ter nakup pripadajoče opreme in opreme
  • za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov energije (v nadaljnjem besedilu: OVE) za napajanje električnih pastirjev,
  • ureditev zajetja in zbiralnika za kapnico na pašniku oziroma obori,
  • nakup dodatne opreme na pašniku oziroma obori: oprema za oskrbo z vodo (cisterna), visoka premična varovalna elektromreža in druga premična elektromreža, in prikolice za prevoz živali z največjo mogočo zmogljivostjo 2,6 t,
  • nakup kmetijskega zemljišča, na katerem stoji pašnik oziroma obora.

  Cilj operacije: Cilj operacije je izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev z zaščito domačih živali oziroma gojenje divjadi na območjih pojavljanja medveda in volka.

  Več

  Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

  Vrednost razpisa: Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 1.000.000 EUR, ki se razdelijo po naslednjih sklopih:

  • 250.000 EUR za naložbe nosilcev majhnih kmetij (sklop A),
  • 500.000 EUR za naložbe fizičnih oseb, razen za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in nosilcev majhnih kmetij, in naložbe skupin kmetov (sklop B), ter
  • 250.000 EUR za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb (sklop C).

  Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

  Rok: Vložitev vloge na javni razpis poteka od 10. januarja 2022 do vključno 13. aprila 2022, do 14. ure.

  Dodatne informacije: Informacije o javnem razpisu so dostopne na naslednji povezavi: https://skp.si/aktualno/info-tocke.

  Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

  Fotogalerija