Informacije in pomoč

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Javni razpis P7C-2 2021 COVID - krediti za blažitev posledic epidemije COVID 19 na gospodarstvo


  Objavljeno: Uradni list RS, Št. 209, Datum: 31. 12. 2021, Stran: 2982

  Predmet razpisa: Produkt predstavlja neposredni brezobrestni kredit Sklada.

  Namen razpisa: Namen produkta je zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni Covid 19 na gospodarstvo.

  Cilji razpisa: Cilji javnega razpisa so:

  • omogočiti hiter dostop MSP-jem do ugodnega financiranja, ki se kaže predvsem v:
  • brezobrestnem kreditu,
  • brez stroškov odobravanja in vodenja,
  • nižjih zavarovalnih zahtevah,
  • ročnosti kredita,
  • možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita,
  • omogočiti MSP-jem dostop do virov financiranja po ugodnih pogojih financiranja ter z omejitvijo izvajanja prekomernih postopkov odobritve kredita (enostavnejši in hitrejši postopek pridobitve kredita),
  • »preživetje« oziroma ohranitev poslovanja podjetij,
  • ohranitev delovnih mest.

  Več

  Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

  Vrednost razpisa: Skupni razpoložljivi znesek je v višini 10.800.000 EUR.

  Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

  Rok: Javni razpis bo odprt do 25. 3. 2022 oziroma do porabe sredstev. V primeru, da bodo vsa razpisana sredstva porabljena pred 25. 3. 2022, bo Sklad objavil zaprtje razpisa na internetni strani Slovenskega podjetniškega sklada, zaprtje oznanil na e-portalu Slovenskega podjetniške sklada in objavil zaprtje v prvem možnem Uradnem listu Republike Slovenije.

  Javni razpis ima naslednje prijavne roke za oddajo vlog s prilogami na ePortal Sklada:

  • 25. 1. 2022 do 14. ure,
  • 25. 2. 2022 do 14. ure,
  • 25. 3. 2022 do 14. ure.

  Merilo za pravočasno oddano vloge je sistemski datum zabeležen ob elektronski oddaji vloge. Za pravočasno prispele vloge štejejo tiste, ki bodo oddane na ePortal Sklada najkasneje do 14. ure na posamezen prijavni rok.

  Dodatne informacije: Vse ostale informacije dobite na telefonu: (02) 234-12-88, (02) 234-12-74, (02) 234-12-42 in (02) 234-12-64 ali na e-naslovu: bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.

  Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani: www.podjetniskisklad.si in v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada.

  Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

  Fotogalerija