Informacije in pomoč

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Javni razpis za podukrep 6.1 - Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2022


  Objavljeno: Uradni list RS, Št. 10, Datum: 21. 1. 2022, Stran: 83

  Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je podpora mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti.

  Cilji podukrepa: Cilja podukrepa sta:

  • izboljšanje starostne strukture nosilcev kmetijskih gospodarstev,
  • izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev.

  Več

  Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

  Vrednost razpisa: Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 8.932.207,66 eurov.

  Sredstva se razdelijo po naslednjih sklopih:

  • 6.705.000 eurov za upravičence, ki so na prevzetem kmetijskem gospodarstvu vključeni v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti ali v poslovnem načrtu tovrstno zavarovanje predvidevajo ter za samostojne podjetnike posameznike in družbe z enim družbenikom (sklop A), in
  • 2.227.207,66 eurov za ostale upravičence (sklop B).

  Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

  Rok: Vložitev vloge na javni razpis poteka od 14. 2. 2022 do vključno 31. 3. 2022, do 14. ure.

  Dodatne informacije:

  • INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, Ljubljana, Tel: (01) 580-77-92, e-naslov: aktrp@gov.si,
  • INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (priloga 10 razpisne dokumentacije).

  Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

  Fotogalerija